Skip to main content

Foredrag om arkæologernes arbejde på Moesgaard

Arrangement

Guldhængesmykke fra ældre jernalder. Foto Peter Werner
06
MAR
Auditoriet på Moesgaard Museum Moesgård Allé 15 8270 Højbjerg
  -

Onsdag 6. marts er der foredrag på Moesgaard Museum, hvor man kan få et indblik i museets arkæologiske arbejdsmark herunder nyt om årets forskning, udgravninger og fund af danefæ.

Museumsinspektørerne Lise Frost, Hans Skov og Jens Jeppesen fra Moesgaard Museum vil fortælle om en række forskellige projekter.

Lise Frost præsenterer forskningsprojektet ’Ofret i vand’, som omhandler helt særlige hjortetaks-økser fra bronzealderen. Hjortetaksøkser forbindes oftest med ældre stenalder, men efter en lang pause dukker de op igen i bronzealderen – primært som enkeltfund fra vådområder. Forskningsprojektet om bronzealderens danske hjortetaksøkser fokuserer blandt andet på fundforhold, udbredelse og tidsmæssig placering, hvor 14C-datering af udvalgte økser udgør en væsentlig del.

Foredraget indeholder også en præsentation af Moesgaards arkæologiske udgravning af Skæring Munkegård ved Skæring nord for Aarhus ved udgravningsleder Hans Skov. Udgravningen er af Slots- og Kulturstyrelsen udpeget som en af de 10 væsentligste arkæologiske udgravninger i 2018. Skæring Munkegård var flere gange udsat for påsatte brande i 1700-tallet, og de arkæologiske undersøgelser har afdækket en mængde genstande, der knytter sig til branden. Der er blandt andet fundet låse med nøgler, rudeglas og keramik.

Derudover får publikum en fremvisning af et udvalg af årets fund af danefæ. Danefæ er genstande, der har kulturhistorisk interesse, og loven om, at danefæ skal indleveres til museerne har til formål at sikre, at vigtige genstande fra Danmarks fortid bevares. De flotte og spektakulære fund præsenteres af Jens Jeppesen.

Foredraget finder sted onsdag 6. marts kl. 18.30-19.15 i auditoriet på Moesgaard Museum.
Det koster 50 kr. at deltage og billetter kan købes på www.moesgaardmuseum.dk.