Skip to main content

Første spadestik for Søfartsmuseet bliver en folkefest

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2010 11:00 CEST

Helsingør er igen på vej imod at få en central placering på det verdensomspændende søkort. Først røg Sundtolden. Siden faldt værftet. Men nu genopstår de gode historier om livet på havet – med andre ord: Det er tid til at markere begyndelsen på byggeriet af det nye Søfartsmuseum i dokken mellem Kulturværftet og Kronborg. Første spadestik tages af Kulturminister Per Stig Møller, fredag 17. september kl. 14,30. Museet, tegnet af BIG, Bjarke Ingels Group, bliver helt enestående – også i international målestok. Så vidt vides findes der ikke andre dokker i den størrelse, som er ombygget til maritimt museum. Byggeriet og indretningen realiseres takket være generøse donationer fra i alt 11 fonde. - Vi håber, at rigtigt mange mennesker vil komme forbi og fejre dagen sammen med os, så vi får en folkefest. Vi er helt sikre på, at Søfartsmuseet vil blive en gevinst for både Helsingør og Danmark og for søfartshvervet. Det bliver en historisk dag, siger formand for Maritim Museums Fond, Mette Christensen, og formand for museets bestyrelse, Erik Østergaard, samstemmende. Program for dagen: 14,00: Pladsen ved dokken er åben for publikum. 14,30: Kulturminister Per Stig Møller ankommer. 14,40: Taler ved Formand for Maritim Museums Fond, Mette Christensen Kulturminister Per Stig Møller Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Formand for Søfartsmuseets bestyrelse, Erik Østergaard 15,00: Kulturministeren foretager ”første spadestik” ved at starte den gravemaskine, der skal grave ud til det underjordiske byggeri omkring den åbne dok. 15-16: DJ Kjeld Tolstrup giver de klassiske sømandsviser ny lyd. Der bydes på skipperlabskovs, fadøl og vand. 10,30 til 17,00: Søfartsmuseet på Kronborg er åbent med gratis adgang. Søfartsmuseet har ligget på Kronborg siden 1915. Det nye museum ventes klar i 2012. Læs mere om det nye museum på vedhæftede faktaark eller på www. maritimmuseumsbyg.dk og www.maritime-museum.dk. Yderligere oplysninger om byggeriet og museet hos Formand for Maritim Museums Byg, Dan Pode Poulsen, tlf. 33330049 Museumsdirektør Jørgen Selmer, tlf. 49280201. Bestyrelsesformand i Søfartsmuseet, Erik Østergaard, tlf. 40151225. Med venlig hilsen Maritim Museums Byg og Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg De vedhæftede billeder af museet er lån fra BIG og kan bruges uden beregning. Fakta om museumsbyggeriet Arkitekturen Søfartsmuseet er tegnet af arkitektfirmaet BIG, Bjarke Ingels Group, København. BIG’s tanker om museet  Museet placeres under jorden omkring dokken og bevarer dermed den gamle dok som et åbent, udendørs udstillingsrum. Ved at projektet lader dokformen stå som et åbent rum skabes et bygningsværk, der passer til Helsingørs historie som værftsby.  Dokken med søfartsmuseet kommer samtidig til at indgå som en del af det samlede historiske og nutidige miljø omkring Kronborg og Kulturværftet.  Med det originale dokrum formidles søfartserhvervets kulturhistorie direkte visuelt og bygningen bliver samtidig et markant flagskib for moderne dansk søfart. Byggetekniske udfordringer  Museet opføres som en underjordisk bygning, der omkranser den gamle tørdok ud til havnebassinet. Byggeteknisk er det en stor udfordring at sikre et tørt byggeri under alle vejrforhold og sikre, at den gamle dok, når den er tømt for vand, ikke løfter sig på grund af det underliggende vandtryk. Disse udfordringer løses ved for det første at støbe en mur omkring byggefeltet helt ned til kalken i undergrunden, så byggepladsen kan holdes tør når området er pumpet fri for vand. Samtidig bliver den gamle dok forankret til undergrunden med over 500 opdriftsankre, der fæstnes med spidsen i kalken 35 meter under dokbunden. Ved maksimalt højvande optager hvert anker en trækkraft på ca. 100 tons. Det fleksible museum  Museet kan deles op på mange måder, så midlertidige udstillinger og særlige aktiviteter kan finde sted. Dokken fremstår hermed på en gang helstøbt og funktionel i sin indretning og tillader stor fleksibilitet.  Museet kan deles op i 12 udstillingsrum med hver sin særegne form og belysning. Derved opnås et rumligt og arkitektonisk interessant museum, både som ét stort udstillingsrum, og når det deles op i mindre udstillinger. Café og eventspace  I bunden af dokken er der placeret café og eventspace, som man via en stor trappe også har adgang til uden for museets åbningstid.  Konference- og aktivitetsrum i broerne og ud til dokrummet gør museet til et attraktivt samlingssted for dansk søfart og for andre, der ønsker en unik ramme for møder, seminarer og konferencer. Fakta om museumsbyggeriet Bygherre Projektet gennemføres af Maritim Museums Fond med støtte fra en række donerende fonde og udføres af Maritim Museums Byg ApS som bygherre. Bygningen vil efter opførelsen blive stillet til rådighed for Søfartsmuseet. Bygherrerådgiver Alectia. Arkitekt BIG, Bjarke Ingels Group Rådgivende ingeniør Rambøll Udstillingsdesign Kossmann.dejong, Amsterdam Budgetteret pris 212 millioner kr. hvor til kommer udgifter til indretning og udstillinger. Bruttoareal ca. 7.600 m2 Donerende fonde Maritim Museums Fond har fået tilsagn om midler fra en række fonde. Når byggeriet er afsluttet, vil museumsbygningen blive overdraget til Søfartsmuseet. De 11 fonde, som støtter projektet, er:  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  Arbejdsmarkedets Feriefond  Augustinus Fonden  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  Dampskibsselskabet Orient's Fond  Den Danske Maritime Fond  Lauritzen Fonden  Oticon Fonden  TK Foundation  TORM's Understøttelsesfond  ØK's Almennyttige Fond Fakta om Handels- og Søfartsmuseet  Protektor: H.M. Dronning Margrethe  Statsanerkendt landsdækkende specialmuseum for den civile danske søfart fra middelalder til nutid i såvel nationalt som internationalt perspektiv.  Grundlagt i 1915. Museet har til huse på Kronborg Slot samt i en af områdets kasernebygninger. Lokalerne leveres tilbage til Slots- og Ejendomsstyrelsen, når det nye museum åbner.  Samlingerne incl. billedarkiv og bibliotek er Danmarks største og vigtigste inden for det maritime område.  Museet er en selvejende institution, og får hovedparten af driftsindtægterne via midler fra finansloven i henhold til museumsloven.

M/S Museet for Søfart er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart fra middelalderen til i dag. Museet er en statsanerkendt og selvejende institution. Museet har i 98 år ligget på Kronborg Slot, men åbnede i 2013 med nye faciliteter og udstillinger i et nyt prisvindende museumsbyggeri tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group. M/S Museet for Søfart ligger i Helsingør.