Wh5noivpr0zy2ycswzao

Norwegians første flyvning mellem København og Orlando er i luften

Pressemeddelelser   •   2015-03-30 18:02 CEST

I dag lettede Norwegians næsten fuldbookede 787 Dreamliner fra Københavns lufthavn og vendte den røde næse mod Orlando i Florida. Det er selskabets første flyvning mellem København og Orlando. Norwegian har fem direkte langdistanceruter mellem København og USA og Asien.

Lufo9exzafihvqjfe84c

Information om onsdagens trafikprogram

Pressemeddelelser   •   2015-03-10 20:07 CET

Pilotstrejken blandt de skandinaviske piloter i Norwegian er endelig overstået. Desværre tager det noget tid i forhold til at komme tilbage i normal drift efter 11 dage med strejke. Norwegian beklager at meddele, at også i morgen, onsdag d. 11. marts, vil mange af vores passagerer blive berørt af eftervirkningerne af strejken. Vi vil arbejde hele natten for at få så mange flyvninger på plads som

Cw64aiwexp5nh3s0vtjy

Pilotstrejken i Norwegian er endelig overstået

Pressemeddelelser   •   2015-03-10 18:49 CET

Strejken blandt de skandinaviske piloter i Norwegian er afblæst. Norwegian har strakt sig langt for at få en løsning på konflikten, som har varet i 11 døgn. «Jeg er meget lettet over, at en meningsløs pilotstrejke nu er afblæst , og at vores passagerer endelig kan føle sig sikre på, at flyene snart vil afgå som normalt igjen. Jeg er meget ked

Mupzujpgw0vgy8yiro0k

Information om tirsdagens flyprogram

Pressemeddelelser   •   2015-03-09 17:55 CET

Norwegian beklager at meddele, at omkring 25.000 passagerer i morgen, tirsdag, vil blive berørt af aflysninger og forsinkelser på grund af pilotstrejken. Igen er indenrigstrafikken hårdest ramt: et begrænset antal indenrigsflyvinger gennemføres i Danmark, mens næsten alle norske og svenske indenrigsflyvninger aflyses. De fleste afgange mellem de skandinaviske hovedstæder er også aflyst.

Nc6tqiwynrgka7x5gsyq

Information om mandagens trafikprogram

Pressemeddelelser   •   2015-03-08 20:18 CET

Norwegian beklager at meddele, at omkring 25.000 passagerer også i morgen, mandag, vil blive berørt af aflysninger og forsinkelser på grund af pilotstrejken. Igen er indenrigstrafikken hårdest ramt: et begrænset antal indenrigsflyvinger gennemføres i Danmark, mens

Tlaaoyqqjhbchhrengiq7w

Information om søndagens trafikprogram

Pressemeddelelser   •   2015-03-07 22:27 CET

Norwegian beklager at meddele, at omkring 20.000 passagerer også i morgen vil blive berørt af aflysninger og forsinkelser på grund af pilotstrejken. Igen er indenrigstrafikken ramt hårdest: et begrænset antal indenrigsflyvinger i Danmark gennemføres, mens alle norske og svenske indenrigsflyvninger aflyses. De fleste afgange mellem de skandinaviske hovedstæder er også aflyst. Nogle få Europa-ruter

Media-no-image

Norwegian slår tilbage mod falske anklager

Nyheder   •   2015-03-07 14:15 CET

Siden pilotkonflikten mellem Parat, Norwegian Pilot Union og Norwegian ASA begyndte for over en uge siden, har mediebilledet været fuld af fejlagtige beskyldninger mod Norwegian. Her redegør selskabet for de faktiske forhold. 

Påstand: Norwegian ønsker at skille sig af med sine skandinaviske piloter

Fakta: Etableringen af de nye selskaber er et forsøg på at give piloterne i hvert enkelt land mulighed for selv at påvirke deres fremtid. De skandinaviske piloter har allerede en overenskomst med Norwegian Air Norway (NAN), og denne videreføres med eksisterende rettigheder og vilkår i de nye selskaber – inkl. retten til at strejke. Norwegian har tilbudt samtlige skandinaviske piloter jobsikkerhed, stillingsgaranti i tre år, samme lønbetingelser og ikke mindst en tilknytning til moderselskabet, som var ønsket.

Påstand: Norwegian ønsker at splitte fagforeningerne

Fakta: Det står piloterne i NAN helt frit for, om de ønsker at forhandle i fællesskab eller hvert land for sig. Vi kan imidlertid ikke acceptere krav, som resulterer i, at selskabet får underskud, eller at fagforeningerne forsøger at overtage den kommercielle styring af selskabet.

Påstand: Norwegian nægter piloterne i NAN en overenskomst

Fakta: De skandinaviske piloter har allerede en overenskomst med Norwegian Air Norway (NAN). Vi ønsker at fortsætte dette i NAN. Det, selskabet ikke godtager, er, at NPU skal have en overenskomst med moderselskabet – hvor de ikke har nogen medlemmer.

Påstand: Norwegian vil have mulighed for at leje de billigste piloter ind til en hver tid

Fakta: Alle piloter har fast ansættelse – enten direkte af os eller et selskab, vi samarbejder med. Ingen har enkeltmandsvirksomhed. Norwegian rekrutterer gode, erfarne piloter på alle sine baser. Pilotlønninger er næsten ens i alle markeder. Vi går efter kompetence, når vi søger piloter.

Påstand: Norwegian vil forringe vilkårene for piloterne i NAN og tilbyder dårlige løn- og arbejdsvilkår

Fakta: En gennemsnitlig nordisk kaptajn har en millionløn før alle tillæg. Norwegian tilbyder sine piloter solide løn- og arbejdsvilkår og vil fortsætte med det i fremtiden. Overenskomstaftalerne med eksisterende rettigheder og vilkår videreføres i de nye selskaber, inkluderet retten til at strejke.

Dette har piloterne i NAN fået tilbud om, men har takket nej til:

- Stillingsgaranti fra moderselskabet i tre år for samtlige piloter i Skandinavien (dvs. en garanti mod nedbemanding i pilotselskaberne)

- koncernanciennitet for alle B737-piloter (kortdistance). Solide karrieremuligheder også på langdistanceflyvningerne (B787)

- Uændrede lønvilkår (gennemsnitsløn kaptajn godt 1,1 mio. NOK pr. år før forsikring og pension, styrmand godt 740.000 NOK før forsikring og pension)

- Minimum 184 fridage om året, dvs. minimal ændring

- Helt marginale ændringer i arbejdstid og fleksibilitet

- Pension – højeste sats på indskudspension, samt en lukket ydelsespension for dem, som har 10 pr eller mindre igen til pensionsalder (65 år)

- Skattefri udbetaling på ca. 3,5 millioner NOK ved tab af flycertifikat (Loss of License-forsikring 40G)

- Fælles forhandlingsret for de norske, danske og svenske piloter

Påstand: Norwegians selskabsstruktur er særegen og problematisk

Fakta: Norwegians bestyrelse besluttede for flere år siden, at selskabet skulle bestå af et moderselskab på toppen og drift i datterselskaber herunder. Mange netværksselskaber har samme struktur inkl. SAS, British Airways, KLM/Air France og Lufthansa. En sådan struktur er helt nødvendig for at minimere risici i koncernen, og dermed være med til at sikre alle 5000 arbejdspladser i selskabet.

Siden pilotkonflikten mellem Parat, Norwegian Pilot Union og Norwegian ASA begyndte for over en uge siden, har mediebilledet været fuld af fejlagtige beskyldninger mod Norwegian. Her redegør selskabet for de faktiske forhold.

Læs mere »
Yqudomogwjnqwqhsak1q

Norwegian beklager på det stærkeste, at strejken fortsætter

Pressemeddelelser   •   2015-03-07 06:57 CET

Norwegian har lagt et tilbudt frem, som giver samtlige af de skandinaviske piloter jobsikkerhed, stillingsgaranti i tre år, beholder deres solide lønbetingelser og ikke mindst har tilknytning til moderselskabet. Der er et det meget skuffende, at det ikke var muligt at nå til enighed med Norwegian Pilot Union (NPU) og Parat hos Rigsmægleren. Strejken fortsætter nu desværre på ubestemt tid.

Bmblndlttuddwtgyfhzm

Information om lørdagens flyprogram

Pressemeddelelser   •   2015-03-06 21:23 CET

Desværre bliver omkring 20.000 passagerer berørt af forsinkelser og aflysninger i morgen, lørdag på grund af pilotstrejken i Norwegian Air Norway (NAN). Et begrænset antal indenrigsflyvninger gennemføres i Danmark, mens så godt som alle

Media-no-image

Norwegian har inte hotat piloter

Pressemeddelelser   •   2015-03-06 16:02 CET

Brevet som skickades ut till de svenska piloterna i Norwegian Air Norway (NAN) om att de överförs till Pilot Services Sweden är en ordinär information om verksamhetsövergång. Det är absolut inget hot som en del media skriver och som en del politiker påstår (Marita Ulvskog). Med brevet vill vi endast informera piloterna i NAN om deras möjlighet att välja om de vill arbeta i det nya bolaget eller inte. Det en rättighet som följer av lag att kvarstå hos den gamla arbetsgivaren om man vill. Norwegian har valt att informera om denna rättighet.

Men för att förstå vilken arbetstagare som har gått över eller inte har man satt en tidsfrist för besked. Om man väljer att inte gå över så skall en värdering ske om det finns arbetsuppgifter för de som stannar kvar i NAN. Bolaget kan redan nu, eftersom verksamheten har förts över i Pilot Services Sweden AB, se att det inte finns några arbetsuppgifter kvar, d v s det finns en arbetsbrist. Vi har valt att informera om detta på förhand. Vi vill gärna ha med alla piloter och det är viktigt att understryka att kollektivavtalet med alla rättigheter och villkor som de hade i NAN, överförs i Pilot Services Sweden.

Det här är villkoren i det befintliga kollektivavtalet som nu överförs:

Loss of License-försäkring (LOL):
Det här är en försäkring som innebär att man får ett skattefritt engångsbelopp om man inte längre kan arbeta som pilot. Under 2013 ökade utbetalningarna från 30 gånger basbeloppet (30G) till 60 gånger basbeloppet (60G). I kronor och ören motsvarar det en ökning från cirka 2,7 MNOK till 5,3 MNOK

Pension:
De norska piloterna har förmånsbaserad pension medan de svenska och danska har pensionsavtal enligt sina respektive lands pensionsvillkor.

Arbetstimmar: De skandinaviska piloterna har 203 bruttoarbetsdagar per år, reducerat med 26 semesterdagar betyder det 177 nettoarbetsdagar.

En skandinavisk pilot arbetar i genomsnitt 3,9 dagar per vecka och har möjlighet att ta upp till sju veckors semester. I genomsnitt flyger en skandinavisk pilot ca 750 timmar per år av de 900 som är tillåtna enligt det europeiska regelverket.

Med dagens kollektivavtal arbetar man i genomsnitt 17 arbetsdagar i månaden.

Arbetstidsordning:En 5-4 nyckel som innebär fem arbetsdagar följt av fyra fridagar

Upp till sju veckors semester

Ungefär 30% av piloterna har en så kallad variabel andel där de kan flytta upp till två dagar per månad från 5-4 fördelningen efter särskilda regler. I de fallen kompenseras man med ett belopp på cirka 1 100 NOK för att flytta en arbetsdag.

Lön:Piloterna har en lönetrappa där lönen ökar automatiskt med ca 2-5 procent per steg och år. Detta sker automatiskt utan koppling till företagets lönejusteringar i övrigt. Det innebär att även om företaget har fryst löneökningar kommer piloterna att få löneökning enligt trappan. Företaget har förlängt ”frysning av lönerna” och att man avstår från den årliga ökningen.

Topplönen för styrmän är cirka 700 000 NOK och för kaptener 1 070 000 NOK. Utöver detta utbetalas traktamenten för utförda flygningar. I Norge utbetalas cirka 800 NOK över 12 timmar. Det innebär att en pilot i genomsnitt får ut cirka 10 000 NOK i traktamente per månad.
Om man säljer en fridag (oavsett hur mycket/hur lite man arbetar) betalas denna med dubbel dagslön. Exempelvis får en styrman på översta lönesteget betalt cirka 7900 NOK per fridag och en kapten på översta lönesteget cirka 12000 NOK.

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåden md en gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg www.norwegian.com  

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Brevet som skickades ut till de svenska piloterna i Norwegian Air Norway (NAN) om att de överförs till Pilot Services Sweden är en ordinär information om verksamhetsövergång. Det är absolut inget hot som en del media skriver och som en del politiker påstår (Marita Ulvskog).

Læs mere »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Informationschef
  • aoukdanidchxkvnhpxelnybmjv.kirchnmdjrwfulvhoziff@naworbwwexwlssvgxlagianfbsxwpkmju.com
  • + 45 26 57 07 67

  • Pressekontakt
  • Kundeservicespørgsmål henvises til:
  • +47 815 21 815 eller norwegian-dk.custhelp.com

Om Norwegian

Norwegian

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian fløj 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåden med en gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg www.norwegian.com

Investor Relations

Links