​Realdania og Odder Kommune sætter gang i bymidten

Pressemeddelelser   •   Apr 11, 2018 12:48 CEST

I forbindelse med Realdanias kampagne “Hovedbyer – Gang i hovedgaden” har Odder Kommune ansøgt Realdania om støtte til udarbejdelse af en byudviklingsstrategi for Odder midtby.

For høj fart skyld i mange ulykker

Pressemeddelelser   •   Apr 06, 2018 08:00 CEST

Der sker alt for mange trafikulykker på vejene på grund af for høj fart. Nu vil Odder kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at overholde fartgrænserne.

​Vej & Park bliver til Fælles Drift & Service

Pressemeddelelser   •   Mar 23, 2018 10:53 CET

Fra den 1. april skifter Odder Kommunes afdeling Vej & Park navn til Fælles Drift & Service. Det sker som et led i en organisationsændring.

- Vi samler alle vores service- og driftsmedarbejdere i én enhed, så vi får en bedre styring af vores bygninger og vedligehold. Det giver os samtidig mulighed for at udbyde vedligeholdelses- og serviceopgaver samlet. Dermed kan vi opnå en bedre pris på eksempelvis energistyring og optimering af bygningerne, fortæller Leo Kristoffersen, der er driftschef i Vej og Park og forsætter som leder af Fælles Drift & Service.

Odder Kommune har arbejdet med sammenlægning i mere end et år. Målet er at skabe en bedre service og at opnå de tema-effektiviseringer byrådet besluttede som led i Budget 2017-2021. På drift og vedligehold af bygninger skal der effektiviseres svarende til ca. 2,1 mio. kr.

Bedre styring og drift

- Udover målet om en effektivisering må vi også konstatere, at kravene til energistyring, vedligehold og i det hele taget bygningsdrift er stigende. Vi får også løbende ansvaret for flere bygninger, f.eks. Vitapark. Derfor bliver vi nødt til at have de rette kompetencer tilstede til at løse opgaverne, og det får vi i Fælles Drift & Service, siger kommunaldirektør i Odder Kommune Henning Haahr.

Ændringen betyder bl.a., at rengøringspersonale og skolernes pedeller bliver tilknytter Fælles Drift & Service og således kan samarbejde på tværs af skolerne. Medarbejderne vil fortsat have samme arbejdsplads, men en ny chef og måske nogle nye arbejdsopgaver. Samtidig er kommunen blevet delt op i fem geografisk områder med en teamkoordinator for hvert område.

Tæt samarbejde

- Grunden til, at vi samler ansvaret ved Vej & Park er, at Vej & Park i dag har ansvaret for vedligehold af udearealer på de fleste kommunale arealer. Vej & Park er tilstede i hele kommunen og har allerede et tæt samarbejde med institutionsledere, pedeller og servicemedarbejdere, siger Henning Haahr.

Den nye organisering betyder også, at alle kommunens bygninger kommer til at være dækket af service fra en pedel, og det giver mulighed for at dække ind, når der er ferie, sygdom osv.

- Hvis eksempelvis en pedel på en skole bliver sygemeldt i længere tid, er der med den nuværende struktur ikke en anden, der kan dække ind. Der vil der være fremover, hvor vi hjælper hinanden i fællesskab. På samme måde giver det måske mere mening, at vi slår alle græsplænerne ved bygninger med en stor maskine, end at hver pedel gør det med en mindre. Det frigiver tid til andre opgaver, siger Leo Kristoffersen.

Han tilføjer, at ændringen kommer til at ske gradvis, og derfor vil navnet ”Vej & Park” stadig være at finde på biler, maskiner etc. i noget tid endnu.

De fem teamkoordinatorer er:
Jacob T. Bertelsen
Erik Warming
Karsten Kristensen
Henrik T. Jønsson
Kristian Egebæk


Styregruppen, der har arbejdet med organisationsændringen, består af:

Leo Kristoffersen, Vej & Park, som formand, Erik Warming, serviceleder på Vestermarkskolen og repræsentant for service- og driftsmedarbejderne, Thomas Jørgensen, TR-Vej & Park, Dan Gjerrild Søgaard, Parkvejens Skole, Anne Stenbæk, Sundhed og Omsorg, og Stine Jylov, Vitapark. Martin Hauge er sekretær for styregruppen.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Aarhus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.odder.dk

Fra den 1. april skifter Odder Kommunes afdeling Vej & Park navn til Fælles Drift & Service.

Læs mere »

Nye muligheder for landsbyudvikling

Pressemeddelelser   •   Mar 21, 2018 14:06 CET

Et forsøgsprojekt i Odder Kommune skal knække koden for forfaldne bygninger i landsbyerne, der står tomme og skæmmer i gadebilledet

​Odder Kommune sætter fokus på erhvervslivet

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2018 14:17 CET

Analyse skal medvirke til bedre inklusion

Pressemeddelelser   •   Mar 09, 2018 12:20 CET

Odder Kommune har sat en stor undersøgelse af inklusion i dagtilbud og skoler i gang. Formålet er at skabe bedre forhold for sårbare børn og unge.

​Demensuger i Odder

Pressemeddelelser   •   Mar 01, 2018 13:49 CET

​Plejecentre får fast tilknyttede læger

Pressemeddelelser   •   Feb 23, 2018 11:19 CET

Kun Aarhus kan følge med Odders befolkningstilvækst

Pressemeddelelser   •   Feb 21, 2018 09:10 CET

Odder Kommune voksede med 295 borgere i 2017, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

​Påbud til Hjemmesygeplejen er ophævet

Pressemeddelelser   •   Feb 19, 2018 14:43 CET

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Webmaster
  • Ledelse & Udvikling
  • rdcfqrclaus.tmcsbuhmuhswuratmq@oddjmer.drqgkeek
  • +45 24 86 55 58

Om Odder Kommune

Velkommen til Odder

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Adresse

  • Odder Kommune
  • Rådhusgade 3
  • 8300 Odder
  • Denmark