Skip to main content

Pas på bilvasken i den sibiriske kulde

Pressemeddelelse   •   Mar 09, 2018 09:00 CET

Vinteren er højtid for bilvask. Sne og slud gør hurtigt bilerne beskidte, og øger behovet for bilvask. Men vælger du at vaske bilen derhjemme, så øger det risikoen for, at tungmetaller og andre skadelige stoffer bliver ledt utilsigtet ud i naturen med spildevandet fra bilvasken, når bilen skal gøres ren.

Fælles versus separat kloakering

Derfor anbefaler Miljøstyrelsen og senest Aalborg Kommune, at man vasker bil i vaskehallen, eller på særligt indrettede vaskepladser, hvor spildevandet ikke ledes ud i naturen.

”Miljøstyrelsens seneste undersøgelse fra 2004 viser, at vaskevandet som regel indeholder tungmetaller i koncentrationer, der er højere, end hvad man tillader ved udledning til miljøet. Derudover vil vaskevandet indeholde de vaskemidler, der bruges til bilvasken. Endelig viser andre undersøgelser, at vandforbruget ved hjemmevask af biler typisk ligger fem gange højere end i vaskehaller,” siger Torsten Duer, civilingeniør hos Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Problemstillingen med afledning af spildevandet kan endda forværres, når jorden er frossen, som det er tilfældet i disse dage. Det skyldes, at spildevandet risikerer at fryse til is eller blive ledt andre steder hen end kloakken.

Mens der er øget risiko for udledning af miljøskadelige stoffer, når du vasker bilen selv, så er moderne vaskehaller til gengæld udstyret med systemer, der genanvender vandet samtidig med, at de renser det på samme måde som i et rensningsanlæg.

”Miljøstyrelsens generelle anbefaling er derfor, at vask af biler for at skåne miljøet og spare på vandressourcerne helst sker i vaskehal. Hvis bilen ønskes vasket i hånden, bør det ske på et passende sted med opsamling og afledning af vaskevandet, fx en vaskeplads, og med miljømærkede vaskemidler, f.eks. svanemærkede. Styrelsen fraråder vask af biler på områder med nedsivning eller steder med separat regnvandskloak,” siger Torsten Duer.

Det er helt centralt, om der er fælleskloakering, hvor man bor, så spildevandet fra bilvasken bliver ledt til et rensningsanlæg, eller der er separat kloakering, som leder spildevandet direkte ud i naturen. Derfor anbefaler Torsten Duer, at man kan kontakte kommunen eller sit spildevandsselskab, hvis man er i tvivl.

Aalborg Kommune anbefaler vaskehal

I Aalborg Kommune er over 65 procent af kloakeringen med separat udledning, og derfor valgte kommunen i 2016 at påbegynde en oplysningskampagne, der gør borgerne opmærksom på risikoen ved udledning af spildevandet fra bilvask. Kampagnen er blevet taget godt imod af borgerne ifølge Lasse Olsen (EL), miljø- og energirådmand i Aalborg Kommune.

”Vi kan ikke træffe valget for borgerne i forhold til at vaske bil eller gøre det i en vaskehal, men vi anbefaler her i kommunen, at man vasker bilen i vaskehal eller på særligt indrettede vaskepladser, hvor spildevandet ikke ledes ud i naturen,” siger Lasse Olsen, som har fået positive tilbagemeldinger fra borgerne i Aalborg i forhold til, at kommunen har kastet lys over en problemstilling, som mange ikke har tænkt nærmere over før.

”Undersøgelser viser, at det er en lang række skadelige stoffer, som ledes ud i naturen, hvis der er separat kloakering der, hvor man vasker bil, og det er betydelige mængder, vi taler om. Så det var på den baggrund, at vi igangsatte oplysningskampagnen,” forklarer rådmanden.

Kort fortalt: Miljø og bilvask

Den miljømæssige belastning ved bilvask i indkørslen afhænger meget af omstændighederne og de lokale forhold. Det er vigtigt om vaskevandet afledes til fælleskloak og herfra videre til rensningsanlægget, afledes til en separat regnvandskloak, hvor vaskevandet udledes til et nærliggende vandområde uden grundig rensning, eller afledes til nedsivning i græsset og jorden.

Vaskehaller afleder altid spildevandet til rensning på det centrale renseanlæg, og på de nyeste vaskehaller renses og recirkuleres vaskevandet desuden, så vandforbruget per vask reduceres. Det er fx tilfældet hos OK’s vaskehaller, som bærer miljømærket Svanen.

Kilde: Miljøstyrelsen og OK