Skip to main content

PKA halverer ledige erhvervsejendomme

Pressemeddelelse   •   Aug 22, 2017 13:29 CEST

På halvandet år har PKA halveret sine ledige erhvervslejemål. Et nyt strategisk samarbejde med arkitekter har været en del af løsningen.

I begyndelsen af 2016 stod 16 pct. af PKA’s erhvervslejemål tomme, men efter halvandet år er det lykkes PKA at finde nye lejere til mange tomme lejemål. I juni 2017 var det således faldet til 7,8 pct. tomme lejemål.
De mange nye udlejninger er bl.a. resultatet af PKA’s strategiske samarbejde med arkitektfirmaet, Over Byen Arkitekter, der startede primo 2016.
Over Byen Arkitekter designer og udvikler nye kontorfaciliteter og fællesarealer i tæt dialog med potentielle lejere, så de i højere grad kan se ejendommens muligheder.

”Der er skarp konkurrence på lejemarkedet for erhvervsejendomme, og det strategiske samarbejde med Over Byen Arkitekter har været med til at få udlejet flere lejemål. Det handler om, at kunden kan se ejendommens muligheder og vise, at den kan understøtte deres forretning og behov. Det har Over Byen Arkitekter været dygtige til, og de spiller en stor rolle i, vi har fået flere lejere på kort tid,” siger Peter Gravesen, porteføljemanager for ejendomme i PKA og tilføjer:

”Vores investering i tidssvarende og fleksible kvalitetsejendomme sikrer et bedre afkast til medlemmernes pensioner, da ejendommene både får en højere ejendomsværdi og genererer større lejeindtægter. Samtidig skaber vi attraktive ejendomme, som lejere er glade for at være i mange år fremover,” siger Peter Gravesen.

Peter Gravesen forventer, at samarbejdet vil resultere i væsentlig flere erhvervsudlej-ninger de kommende år.

Udgangspunkt i lejerens behov Det tidligere hovedkontor for Microsoft Danmark er blandt de PKA-erhvervsejendomme, som Over Byen omdanner. Ejendommen er bl.a. ombygget til at have flere lejemål med en stor lys kantine tilgængelig for alle lejere. I åben forbindelse med kantinen er der plantet træer og bygget fælles mødelokaler i ejendommen atriumgård. Hos Over Byen ser man også mange fordele i det tætte samarbejde med potentielle lejere.

”Et velfungerende erhvervslejemål er altid skabt med udgangspunkt i lejerens behov og ønsker, og jo tidligere vi i udlejningsprocessen lærer den potentielle lejer at kende, jo hurtigere er vi i stand til at præsentere et skitseforslag, som sammenfatter både lejers og udlejers ønsker til lejemålet,” siger Christian Lund, partner hos Over Byen Arkitekter.

Om PKA’s ejendomme
• PKA har investeret ca. 18 mia. kr. i danske ejendomme og ca. 2,6 mia. kr. i udenlandske ejendomme
• PKA har 90 erhvervsejendomme til en samlet værdi på 6,8 mia. kr.
• PKA vil øge investeringer i ejendomme til 30 mia. kr. frem mod 2020

PKA har en samlet formue på 250 mia. kr. og administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.