Skip to main content

PKA-pensioner steget med 50.000 kr. på fem år

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2016 15:10 CET

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA

Et typisk PKA-medlems pension er steget med op til 50.000 kr. på fem år. Høje afkast og stigende indbetalinger er de væsentligste årsager til den høje stigning i pensionerne.

Nye tal fra PKA viser, at PKA’s medlemmer har fået en del flere penge at forsøde pensionisttilværelsen med. I løbet af de seneste fem år har medlemmerne fået markante stigninger i deres forventede livsvarige pensioner. Et typisk medlem på 40 år kunne således i 2011 se frem til en årlig livsvarig pension på godt 90.000 kr. Fem år senere i 2015 kan det samme medlem se frem til en årlig livsvarig pension på knap 140.000 kr.

Pensionerne stiger yderligere i 2016, og PKA forventer, at pensionen også vil stige frem mod medlemmets pensionering.

Stigningerne i pensionerne har flere årsager: PKA har i perioden haft et gennemsnitligt afkast på 8%, de årlige indbetalinger er steget med over 3.000 kr., og pensionsalderen er løbende blevet hævet, så den følger folkepensionsalderen.

PKA’s adm. direktør, Peter Damgaard Jensen, er meget tilfreds over at kunne levere det gode budskab til PKA’s medlemmer:

”De stigende indbetalinger og løbende høje afkast er de væsentligste grunde til de markante stigninger i pensionerne. Det er flot, at overenskomstparterne og medlemmerne har prioriteret pensionerne. Resultatet ser vi nu,” understreger Peter Damgaard Jensen og påpeger, at PKA’s lave omkostninger også spiller en rolle: Når medlemmerne betaler mindre i administration, er der flere penge til opsparing.

Ud over stigningen i indbetalingerne via lønnen er PKA’s medlemmers egne, samlede indbetalinger også steget kraftigt de seneste år: Fra 155 mio. kr. i 2013 til 226 mio. kr. i 2015. Det, mener Peter Damgaard Jensen, viser tydeligt, at medlemmerne tager ansvar for deres egen forsørgelse i alderdommen.

”I takt med, at medlemmerne bliver ældre og ældre, og pensionen skal vare hele livet, så skal der spares meget op. Det er positivt, at vores medlemmer også tager det ansvar for deres pensioner, ikke mindst set i lyset af, at ingen ved, hvordan velfærdsstaten er skruet sammen om 20-30 år,” siger Peter Damgaard Jensen.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og næstformand i PKA, er også tilfreds med pensionsstigningerne:

”Jeg er meget glad på medlemmernes vegne. Vi er lykkedes med at få pensionen prioriteret i overenskomsterne og har samtidigt også kunnet udstikke rammerne, så PKA har formået at få gode afkast på investeringerne til medlemmernes pensioner,” siger Grete Christensen.

Fakta:
• Et nyoptaget medlem på 25 år kan forvente at blive 90 år
• PKA’s medlemmer har de seneste fem år forlænget arbejdslivet med syv måneder. I 2011 gik medlemmerne i gennemsnit på pension, da de var 63 år og 11 måneder. I 2015 gik de på pension, da de var 64 år og 6 måneder.

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har 275.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Selvstændige og privatansatte uden overenskomst kan også blive medlem i PKA. PKA har en samlet formue på ca. 250 mia. kr.