Skip to main content

Alle har ret til at være en del af fællesskabet

Nyhed   •   Aug 18, 2016 13:36 CEST

En ny national aktionsplan skal forebygge og bekæmpe mobning:

DANMARKS PRIVATSKOLEFORENING HAR DELTAGET I DET FORBEREDENDE ARBEJDE TIL AKTIONSPLAN MOD MOBNING. MÅLET MED ARBEJDET ER AMBITIØST: ALLE BØRN OG UNGE HAR RET TIL AT VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET – INGEN SKAL OPLEVE MOBNING.

Aktionsplanen er blevet præsenteret i dag og kommer med anbefalinger til, hvordan forældre, skolebestyrelser, elevråd, lærere, pædagoger, ledere, kommuner, organisationer og staten kan indlede eller fortsætte kampen mod mobning blandt børn og unge i alderen 0-18 år. Mary Fonden har bistået med faglig viden og sparring under udarbejdelsen af aktionsplanen. Derudover har en bred kreds af både interessenter og politikere givet deres bidrag til aktionsplanens anbefalinger, herunder Danmarks Privatskoleforening.

Børnenes problem - de voksnes ansvar!

Man taler i dag om mobning som et gruppefænomen. Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller. Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter. Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor ofret ikke kan trække sig fra. Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende. Mobning forudsætter en magtubalance: En magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på. Når det ikke lykkes at samles om de aktiviteter, der er kernen i samværet. Derved ses mobning som en fællesskabskonstruktion, og mobbeårsagen kan ikke tillægges det enkelte individ. Det betyder, at man for at forebygge mobning skal se på skolens kultur[1].

Mobning og mistrivsel
  • Forskning peger på en sammenhæng mellem mobbeadfærd og senere udvikling af blandt andet kriminalitet og radikalisering. (Kilde: Rådgivende Sociologer & DCUM (2003): Mobning og udvikling af kriminelle – et kendetegn ved skolen?)
  • 6,5 procent af de adspurgte drenge i børnehaver og 4 procent af de adspurgte piger i børnehaver svarer, at de ikke er glade for at gå i børnehave. 58,7 procent svarer, at nogle af de andre børn har drillet dem, så de blev kede af det. (Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) Dagtilbudstermometer 2014).
  • 20 procent af eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen angiver, at de er blevet mobbet. Der er flere elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) end i udskolingen (7.-9. klasse), der angiver at have oplevet mobning. (Kilde: Trivselsmåling i folkeskolen fra 2016).
  • Hver 8. af de 17-18-årige, der går på en ungdomsuddannelse, angiver at have oplevet mobning. (Kilde: LO (2010): af ”Mobning blandt unge - i skolen og på arbejdspladsen”).
  • 9,1 procent af de adspurgte gymnasieelever føler sig ensomme, mens det tilsvarende tal for elever på erhvervsuddannelserne er 8 procent. Andelen er begge steder større for piger end for drenge. (Kilde: Ungdomsprofilen” fra 2014)
  • Unge, som mistrives i skolen, har væsentlig større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet (Kilde: ”Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet”).

Download
Anbefalinger 0-5 år (pdf)

Anbefalinger 6-15 år (pdf)

Anbefalinger 16-18 år (pdf)

Aktionsplanen (pdf)

Se mere på

www.alleforenmodmobning.dk

Alle For En Mod Mobning.