Skip to main content

Elev fra Sorø Privatskole deltager i Nordisk talentcamp hos ScienceTalenter

Nyhed   •   Aug 11, 2015 11:53 CEST

Danmarks Privatskoleforening

Den nordiske talentcamp foregår i netop Sorø d. 12. – 15. august. Temaet er intelligente løsninger på fremtidens energibehov.

Der er 5 deltagere fra hver af de nordiske lande i alderen 14 – 17 år. Fra Sorø Privatskoles 8. klasse deltager Frederik Hasling Rasmussen.

Læs skolens Pressemeddelelse her

Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale.

Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge:

De talentfulde (ca. 10 - 15 % af en årgang)

De højtbegavede (ca. 1 - 2 % af en årgang)

SPOTNING AF TALENTER

Nogle talenter kan være vanskelige at få øje på. Det kan skyldes, at de tilpasser sig, eller at de afstår fra at præstere det, de faktisk formår. Man taler om, at de underyder. Samtidig ses eksempler på, at elever med særlige forudsætninger kan have faglige vanskeligheder på nogle områder, mens de på andre områder er langt forud for deres jævnaldrende.

KENDETEGN FOR TALENTER KAN VÆRE AT DE:

 • er nysgerrige og videbegærlige
 • har en god hukommelse
 • ofte har et højt aktivitetsniveau
 • lærer hurtigt
 • kan tænke og ræsonnere abstrakt
 • har stor almenviden'
 • har godt ordforråd
 • har stor viden inden for særlige områder

TALENTERNE KAN OGSÅ VÆRE PRÆGET AF:

 • rastløshed
 • problemer med sociale relationer til jævnaldrende
 • urolig og forstyrrende adfærd
 • stille og indadvendt adfærd
 • manglende motivation for skolearbejdet

Kilde: www.sciencetalenter.dk

Nordisk Talentcamp hos ScienceTalenter foregår d. 12. - 15. august i Sorø på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18