Skip to main content

Fuldmægtig med en bred vifte af kompetencer søges til Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

Nyhed   •   Apr 07, 2019 12:54 CEST

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier er organisation og skoleforening for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser fordelt over hele Danmark. Foreningen har rødder tilbage til 1891. Foreningens sekretariat ligger i hjertet af København tæt på Folketinget og Undervisningsministeriet.

Foreningens sekretariat rådgiver medlemsskolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige og undervisningsrelaterede spørgsmål samt i spørgsmål, der vedrører bestyrelser, ledelser, medarbejdere, forældre og elever ved skolerne. Desuden har vi en omfattende kursusvirksomhed målrettet medlemsskolerne. Foreningen varetager endvidere skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed, projekt- og analysearbejde.

Stillingen

Foreningen søger en ny fuldmægtig til sekretariatet, der sammen med de øvrige medarbejdere skal varetage daglig rådgivning af skolernes ledelser, administrationer og bestyrelser. Rådgivningen indeholder bl.a. spørgsmål inden for overenskomster, statslige bestemmelser og øvrig lovgivning tilknyttet sektoren. Arbejdet byder på en stor kontaktflade til medlemmer og kan også indebære konflikthåndtering. Den nye medarbejder kommer desuden til at deltage i foreningens kursusvirksomhed, arrangementer mv., hvilket indebærer oplæg for foreningens forskellige målgrupper.

Derfor har vores nye medarbejder:

  • en akademisk uddannelsesbaggrund
  • stærke analytiske evner
  • gode evner for sparring og rådgivning
  • gode forudsætninger for formidling af komplekse emner
  • sikre kommunikative evner i skrift og tale
  • relationelle evner og tillidsvækkende egenskaber
  • mod på at være midtpunkt blandt mange mennesker

Det er vigtigt for os, at vores medlemsskoler får kompetent og professionel rådgivning. Vi arbejder i et mindre sekretariat og lægger stor vægt på, at medarbejderne løser opgaver på tværs af arbejdsområder og faggrænser.

Stillingen er på fuld tid, og arbejdstiden tilrettelægges, så ferier og fridage primært afvikles i skolernes ferieperioder. Der kan forventes en vis rejseaktivitet i stillingen. Løn og ansættelse sker på vilkår svarende til statslig overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Arbejdsstedet er; Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Ny Kongensgade 15, 3. sal, 1472 København K.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Søren Lodahl på tlf.: 33 30 79 30.

Send din ansøgning til info@privateskoler.dk senest den 6. maj 2019. Første samtalerunde forventes afholdt i uge 21 og 22. Afsluttende samtaler i uge 23.

Du kan læse mere om foreningen på www.privateskoler.dk