This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Elever fra 6. d skriver kinesiske tegn
Elever fra 6. d skriver kinesiske tegn

Nyhed -

Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet

Da de på Stenhus Kostskole ville udbyde kinesisk som fag for 15 år siden, blev der rynket en anelse på næserne rundt omkring i skoleverden. Det har ændret sig. I dag er Stenhus Kostskole i førersædet på området og deler gerne ud af viden og erfaringer.

Stenhus Kostskole er en fri og privat skole i Holbæk. Som fri og privat skole har man retten til at være anderledes, hvis man samtidig lever op til samfundets og fællesskabets krav og forventninger. At være fri og privat skole betyder også, at man rettidigt må vurdere sit undervisningstilbud i forhold til den dannelse og uddannelse eleverne skal have for at klare sig nu og i fremtiden.

På Stenhus Kostskole udnyttede de for 15 år siden de friere rammer til at sætte faget kinesisk på skoleskemaet.

100 år gammel og frontløber

Stenhus Kostskole var ved at runde sit 100-års jubilæum, da skoleleder Knud E. S. Korsbjerg foreslog bestyrelsen, at der skulle udbydes kinesisk på skolen. Overvejelser om, hvordan verden ville udvikle sig og hvilke kompetencer, der med stor sandsynlighed ville være behov for i fremtiden, fik ham til at foreslå, at skolen skulle have et kinesisk sprog- og kulturfag:

»Jeg overvejede, hvor man kunne se begyndende udvikling ude i den store verden. Dengang var Kina ikke en stor spiller på markedet endnu. Faktisk var der mange, som syntes, at det var skørt at lave et kinesisk fag. Det har siden ændret sig, og flere gange har der været tale om i Danmark, at flere skulle kunne forstå sproget og kulturen«, fortæller Knud Korsbjerg.

Obligatorisk undervisning og valgfag

På skolen modtager alle i 5. og 6. klasse obligatorisk undervisning i kinesisk sprog og kultur to timer om ugen. På den måde får eleverne et grundlæggende kendskab. Fra 7. klasse kan eleverne vælge kinesisk som valgfag. Der er en afsluttende intern prøve på skolen. Opgaverne fra den afsluttende prøve sendes til Kina for at blive rettet.

I 9. klasse tager valgholdet på studietur til Kina. En del af opholdet består af at bo hos en lokal familie, så eleverne både får øvet deres sprog, men også får oplevet kulturen på nærmeste hold. Samtidig har skolen en udvekslingsaftale med Kina. Det betyder, at der hvert år er omkring 100 kinesiske elever, der besøger den danske skole og bor hos en dansk familie. »Det har været med til at internationaliserer vores skole«, understreger skolelederen.

Fokus på og fra omverdenen

Stenhus Kostskole arbejder tæt sammen med Stenhus Gymnasium for at have et fast undervisningstilbud med kinesisk sprog og kultur fra 5. klasse til 3. G. Initiativet skal, ifølge skolelederen, ses som et forsøg på at skabe indsigt, samarbejde og muligheder i den globaliserede verden.

Som følge af, at Stenhus Kostskole er gået forrest i at sætte kinesisk på skoleskemaet, har skolen ofte besøg – både af kinesiske delegationer og øvrige uddannelsesinteresserede:

»Vi får tit besøg. Både af folk fra Kina, men også af folk, som vil have mere viden om, hvordan det er udbyde kinesisk som sprog- og kulturfag. Og vi fortæller gerne! Meningen er jo netop, at vi som fri og privat skole kan være til inspiration for andre og dele ud af vores viden og erfaringer!«.

De frie og private skoler kan bidrage til samfundets og fællesskabets målsætninger ved at udnytte den frihed og det spillerum, de har til at lave skole. Det er samtidig en væsentlig opgave at videreformidle og dele de erfaringer, som kan være til gavn for andre i skole- og uddannelsesverdenen.   

Emner

Tags


Danmarks Private Skoler er organisationen for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 70.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

Pressekontakt

Relaterede nyheder

Sorø Privatskole har netop modtaget sit 2020-certifikat for at have en klar talentstrategi. Skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard (th) sammen med den ene af skolens talentvejledere Gunhild Engholm Michelsen (tv).
Sorø Privatskole har netop modtaget sit 2020-certifikat for at have en klar talentstrategi. Skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard (th) sammen med den ene af skolens talentvejledere Gunhild Engholm Michelsen (tv).

Talentarbejde styrker alle på skolen

"Talentudvikling i folkeskolen" fyldte meget omkring årsskiftet, da børne- og undervisningsministeren nedlagde en ny national enhed, der skulle understøtte undervisningen af talentfulde elever. Sorø Privatskole er en af de skoler, der har styrket talentindsatsen igennem flere år. De ser, at et fokuseret talentarbejde styrker alle på skolen - elever og lærere.

Lærere fra Kochs Skole i Aarhus til en af de pædagogiske dage omhandlende "faglighed på Kochs Skole"
Lærere fra Kochs Skole i Aarhus til en af de pædagogiske dage omhandlende "faglighed på Kochs Skole"

Privatskole sætter ”faglighed” under lup

I Danmark er de frie skoler underlagt rammer og indholdskrav fra Staten. Men de frie skoler må i vid udstrækning selv definere, hvordan undervisningen skal foregå. Det stiller krav til skolerne om hele tiden at forholde sig til deres virke og tilgang. På Kochs Skole i Aarhus har de sat i gang i et forløb, hvor begrebet ”faglighed” er omdrejningspunkt.