Skip to main content

​Handling mod mobning - et fælles anliggende og ansvar

Pressemeddelelse   •   Okt 10, 2016 15:16 CEST

Elevernes trivsel er under påvirkning af mange forskellige forhold bl.a. hjemmemiljøet, forholdet til kammeraterne – både off- og online – og, selvfølgelig, skolens undervisningsmiljø

Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, vil præsentere et lovforslag, der fremover vil give elever og deres forældre mulighed for at gå til en klageinstans, hvis skolen ikke griber ind over for mobning.

Karsten Suhr, formand for Danmarks Privatskoleforening, siger om forslaget: ”Der er ikke nogen, der i alvor vil sige, at de ikke er interesseret i at forhindre mobning. Vi ved, at mobning kan have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Vi ved, at trivsel er afgørende for den enkeltes velbefindende og er nært koblet til læring og udvikling. Men vi er bekymrede for det forslag, der her foreligger.”

Klageinstansen skal ligge under Dansk Center for Undervisningsmiljø. Ifølge ministeren skal elever og forældre i første omgang indbringe sagen til kommunalbestyrelsen, hvis der er tale om kommunale institutioner, og til skolens bestyrelse, hvis det drejer sig om frie grundskoler og selvejende institutioner. Hvis forældre og elever ikke er tilfredse med kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsens afgørelse, kan sagen derefter køre videre til den nye klageinstans.

”Vi finder det også foruroligende at høre om enkeltsager – både på grundskole og gymnasieniveau, hvor det er uforståeligt, at der ikke er blevet grebet ind. Men vi er samtidigt særdeleshed bekymrede for skolernes retssikkerhed. Vi er bekymrede for, at forslaget ensidigt lægger ansvaret på skolen. Vi må ikke glemme, at elevernes trivsel er under påvirkning af mange forskellige forhold som bl.a. hjemmemiljøet, forholdet til kammeraterne – både off- og online – og, selvfølgelig, skolens undervisningsmiljø”, siger Karsten Suhr.

Klageinstansen skal ifølge forslaget have mulighed for at komme med påbud til skoler og uddannelsesinstitutionerne, og i sidste ende kan der tilbageholdes tilskud eller uddeles tvangsbøder.

”Kan en klageinstans fjerne mobning og dårlig trivsel? Den kan måske skærpe opmærksomheden. Men andre ting skal i spil, når fællesskabet i og omkring skolen er under pres”, udtaler Karsten Suhr og fortsætter: ”Mobning forudsætter en magtubalance, hvor det er socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre. Det skal enhver skole kæmpe imod, men skal skolen også stå til ansvar for de hændelser, der sker i fritiden, eller det, der sker on-line? Hvor langt rækker fx skolernes ansvar for elevernes digitale dannelse, og hvor er forældrene henne i dette forhold? Skolerne har et kæmpeansvar for, at eleverne lærer at leve og færdes sammen i et fællesskab baseret på tryghed og ligeværd. Men trivsel og handling mod mobning er et fælles anliggende og ansvar – for alle der vil noget med skolen og tager børnenes trivsel alvorligt.” 

Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.