Skip to main content

Livlig debat ved De Frie Grundskolers arrangement på Folkemødet

Pressemeddelelse   •   Jun 11, 2014 16:11 CEST

Danmarks Privatskoleforening deltager med de øvrige foreninger for de frie grundskoler på Folkemødet på Bornholm. Foreningernes arrangement – en paneldebat med titlen ”Sofavalg eller skolevalg” blev gennemført her til formiddag. En debat med fokus på demokrati – fælleskaber og skolevalg.

Det blev en rigtig fin og spændende debat. Clement Kjersgaardstyrede debatten i sædvanlig sikker stil, og der var mange spørgsmål fra de tilhørende.

Anders Morgenthaler, tegner, forfatter og instruktør - nok er mest kendt for tegneserien Wulffmorgenthaler – repræsenterede forældre på frie grundskoler i paneldebatten. Hans budskab var klart: Hvorfor er der den opfattelse, at når man som forældre vælger en fri grundskole, så fravælger man samfundet – fællesskabet? Tvært imod er det i den grad foreneligt med viljen til det store fællesskab.

Formand for Danmarks Privatskoleforening Kurt Ernst glædede sig over den livlige debat: ”De frie grundskolers arrangement på Folkemødet blev et manifest af, at de små fællesskaber tæller i det store fælleskab. Det er jo en af de mest udbredte fordomme om privatskolerne, at de er med til at ødelægge sammenhængskraften, men tværtimod er de private – frie grundskoler med til at styrke sammenhængskraften i samfundet, fordi små stærke fællesskaber som de frie grundskoler styrker det store fællesskab – samfundet”.

Kurt Ernst tilføjer: ”Vi tror jo netop på, at det er en stor værdi for samfundet, at en gruppe forældre selv tager ansvaret for undervisningen af deres egne børn. I Danmark har forældre en grundlovssikret ret til selv at vælge en alternativ skole til deres barn. Og det kæmper vi for at holde fast i med udgangspunkt i skolefriheden, forældreretten og mindretalsretten!”.

Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.