Skip to main content

Privatskoleforeningen og Private Gymnasier og Studenterkurser indleder tættere samarbejde

Pressemeddelelse   •   Sep 10, 2014 15:20 CEST

Gældende fra september 2014 har de to foreninger ”Private Gymnasier og Studenterkurser” og ”Danmarks Privatskoleforening” valgt at indlede et tættere samarbejde. Baggrunden for samarbejdet er at sikre endnu bedre varetagelse af de konkrete rådgivnings- og konsulentopgaver i forhold til skolerne, ligesom det også er håbet, at samarbejdet kan støtte de to foreningers politiske arbejde.

Foreningerne og deres politiske og overordnede virksomhed med hensyn til formål, organisation, integritet og suverænitet fortsætter på uændrede vilkår. Med andre ord: Der vil også fremover være to foreninger, der efter bedste evne vil forsøge at sikre de bedste arbejdsvilkår for såvel de frie grundskoler som gymnasier. For fremtiden vil det blot ske i et endnu tættere samarbejde end hidtil.

Medlemsskolerne vil først og fremmest kunne mærke samarbejdet i den daglige rådgivning, ligesom der vil blive udviklet et tæt samarbejde om kursusvirksomhed og lignende.

På foreningsniveau vil samarbejdet blandt andet betyde en udvidelse af det allerede eksisterende samarbejde til også at gælde pædagogiske udviklingsprojekter, undersøgelser og analyser.

Samarbejdet vil løbende blive evalueret såvel ud fra et politisk som et administrativt niveau.

Rent praktisk betyder en evaluering også, at vi på sekretariaterne skal finde nye arbejdsformer på en række områder. Vi beder om forståelse for, at der eventuelt viser sig detaljer, vi ikke har været opmærksomme på fra starten og vil efter bedste evne tilpasse tingene til skolernes bedste.

Crilles Bacher, formand for Private Gymnasier og Studenterkurser

Kurt Ernst, formand for Danmarks Privatskoleforening                                                                                             


Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.