Skip to main content

Vagtskifte i Danmarks Privatskoleforenings Sekretariat

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2014 17:33 CEST

Foreningens sekretariatsleder gennem 20 år, Ebbe Forsberg, har meddelt bestyrelsen, at han fra den 1. januar 2015 ønsker at gå på pension. Bestyrelsen vil selvfølgelig imødekomme dette ønske.

Uden Ebbe i spidsen står vi med nogle store udfordringer, idet alle vist er enige med bestyrelsen i, at Ebbe i den grad har sat sit positive mærke på vores forening. Bestyrelsen vil gerne tilkendegive vores anerkendelse for det store arbejde og den engagerede indsats Ebbe utrætteligt har bidraget med.

Skolerne, deres bestyrelser og ledelser har ved utallige møder og  i mange forskellige sammenhænge mærket Ebbes veneration for privatskolerne og deres virke. Han vil blive savnet på skolerne! Vi vil gerne markere Ebbes afgang ved en reception. Det nærmere tidspunkt herfor vil blive annonceret snarest, men den vil nok finde sted i begyndelsen af det nye år.

Da Ebbe havde bebudet sin afgang, gik bestyrelsen i gang med at gennemføre en række sonderinger og samtaler, bl.a. med sekretariatets ansatte.  Efterfølgende forhandlinger i bestyrelsen og flere ansættelsessamtaler har alle været særdeles positive og opløftende. Vi er derfor meget glade for at kunne meddele, at en enig bestyrelse har valgt at pege på Søren Lodahl som ny sekretariatsleder. Søren Lodahl har været ansat på sekretariatet siden 2001 – og fra 2009 som souschef.

Lederskiftet finder sted med skiftedag den 1. januar 2015. Ebbe vil dog fortsat i de første måneder af 2015 være tilknyttet foreningen som ekstern konsulent.

Som nævnt vil skiftet på behørig vis blive markeret.

På bestyrelsens vegne

Kurt Ernst, fmd. 


Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.