Skip to main content

Ny aftale om Rødovres økonomi

Pressemeddelelse   •   Sep 18, 2014 16:17 CEST

Der er indgået en bred politisk aftale om næste års budget i Rødovre Kommune. Aftalen konsoliderer kommunens økonomi, så man er forberedt på fremtidens reformer og klar til at investere i ny byudvikling. Skat og grundskyld er uændret.

”Rødovre har en sund økonomi i dag. Men vi kan se i krystalkuglen, at der er en række store reformer på vej på landsplan. Det kommer til at give os alvorlige økonomiske udfordringer, hvis vi bare lader stå til. Samtidig er Rødovre inde i en rivende udvikling, og der er byudvikling i gang flere steder. Flere borgere giver naturligvis skatteindtægter på sigt, men det er nødvendigt at kunne investere og understøtte udviklingen ved at sikre ordentlige rammer fra starten. Hvis vi f.eks. får den forventede tilflytning i Irmabyen omkring det tidligere kaffetårn, bliver vi formentlig nødt til at bygge en ny daginstitution. Vi har nu lavet de nødvendige justeringer, så kommunens økonomi er fremtidssikret”, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Frem til 2016 bliver økonomien styrket med effektiviseringer og trinvise besparelser på fire procent. I 2015 svarer det til 44 mio.kr., stigende til 91 mio.kr. i 2018.

”Alle områder må holde for. Vi har dog prioriteret, at der skal tages hensyn til skoleområdet, så vi skærmer den nye skolereform mest muligt. Vi fortsætter desuden de massive investeringer fra de foregående år i de fysiske rammer på skolerne. Alene næste år investerer vi mere end 18 mio.kr. i bedre skoler”, siger Erik Nielsen.

Investeringerne på skoleområdet omfatter renovering af den store skolegård på Islev Skole, nyt lege- og opholdsområde på Valhøj Skole samt en ny indskoling på Hendriksholm Skole. Når det står færdigt, har alle folkeskoler i Rødovre fået ny indskoling, som passer med de moderne undervisningstanker og –miljøer.

”Socialpolitisk høster vi nu gevinsterne af vores investeringer på specialområdet, så besparelserne ikke rammer vores udsatte borgere så hårdt. Vi sikrer plejehjemskapaciteten til vores ældre med moderne boliger, når vi udbygger plejehjemmet Ørbygård”, siger Erik Nielsen.

Fem ud af Kommunalbestyrelsens seks partier, svarende til 17 ud af 19 medlemmer, står bag budgetaftalen. Det er Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.


Udvalgte investeringer og besparelser i budgetaftalen:

 • Ny indskoling på Hendriksholm Skole (15 mio. kr.)
 • Renovering af stor skolegård på Islev Skole (1,9 mio.kr.)
 • Nyt lege- og opholdsområde på Valhøj Skole (1,1 mio.kr.)
 • Ophør af tilskud til skolernes madordning. Madordningerne på skolerne fortsætter, men det finansieres fra 2015 af skolerne selv (besparelse på 1,6 mio.kr.)
 • Nedbringelse af sygefravær fra 4,7 til 4,5 procent på alle kommunens områder. Den forventede besparelse på 2,4 mio.kr. tilfalder skoleområdet.
 • Ændring af indskolingen, så de ekstra pædagogtimer i 2. klasse bortfalder. Der vil fortsat være to-lærerordning i 2. klasse – det er en del af den nye folkeskolereform (besparelse på 2,5 mio.kr).
 • Nær Sundhed (0,5 mio.kr.). Flere ressourcer til at hjælpe borgere, der kommer fra hospitalsindlæggelse. F.eks. sygeplejedækning 24 timer i døgnet.
 • Team Rødovre (0,25 mio.kr.). Det lokale samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen om at fremme den lokale eliteidræt og talenterne videreføres.
 • Headspace (0,6 mio.kr). Det midlertidige tilbud til unge med problemer videreføres i hele 2015.
 • Vestegnens Kulturinvesteringsråd (75.000 kr.). Rødovre bidrager som de andre kommuner i samarbejdet med 2 kr. pr. indbygger til Vestegnens Kulturuge.
 • Nyt trykt nyhedsbrev til alle Rødovreborgere og virksomheder, som udkommer 10 gange om året (0,45 mio.kr.). Det erstatter kommunens øvrige husstandsomdelte udgivelser – Rødovrebogen, pensionisthåndbogen og affaldshåndbogen.
 • Facaderenovering af sundhedscenteret (0,9 mio.kr.).
 • Ændringer på Roskildevej og Damhus Torvet i 2016 (11 mio.kr.). Målet er at gøre Roskildevej til en bedre handelsgade, og Damhus Torvet til et mere attraktivt sted at opholde sig.
 • Nyt solcelleanlæg på kommunal bygning (0,4 mio.kr.).
 • Politisk aftale om ekstra etage og dermed flere ældreboliger på Ørbygård.
 • Politisk aftale om, at der igangsættes en proces, som kan danne grundlag for en senere beslutning om udbud af driftsopgaver på vej- og parkområdet. Tidshorisonten er to år, så kommunens egen enhed har mulighed for at forberede eget bud på opgaven.


Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy