Skip to main content

Ny plan gør Rødovre grønnere

Pressemeddelelse   •   Jun 27, 2018 12:22 CEST

En netop vedtaget plan for den fysiske udvikling af Rødovre Kommune har fokus på bæredygtighed og miljøvenlige tiltag.

Den nye kommuneplan slår fast, at Rødovre skal være grønnere. Planen lægger op til, at der af hensyn til klimaet kan bygges tættere i udvalgte byområder, mens man går den modsatte vej i villaområderne, hvor den maksimale bebyggelsesprocent bliver sat ned.

”Det er vigtigt, at vi bevarer det særlige særpræg, vi har i forstaden med masser af lys og luft. Derfor skal der ikke bygges tættere og tættere i villaområderne. Det høje byggeri skal begrænses til de områder, hvor det giver mening – det er f.eks. i særlige byområder og tæt på stationerne”, siger borgmester Erik Nielsen.

Der er udpeget tre byudviklingsområder i kommunen, hvor de miljøvenlige tiltag bliver tænkt ind fra starten, bl.a. med klimatilpasning og tage med beplantning. Over alt i kommunen må der fremover kun opsættes levende hegn (grønne hække eller lignende) – det er ikke tilladt at opsætte stakit eller andre typer faste hegn, medmindre det er støjhegn.

”Hvis vi vil give en sund verden videre til vores børn og børnebørn, skal vi være ambitiøse, når vi planlægger langsigtet. Med den nye kommuneplan bliver Rødovre grønnere”, siger Erik Nielsen.

Kommunalbestyrelsen har tirsdag aften endeligt godkendt planen, efter den har været i høring.

Fakta

  • Bæredygtighed er et gennemgående tema i den nye kommuneplan, og der bliver arbejdet med det inden for områderne miljø, økonomi, social, demokrati og kultur. Planen bygger videre på visionen Sammen om Rødovre i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Målet er at få en bæredygtig og attraktiv by for alle Rødovreborgere.
  • Forud for udarbejdelsen af planen er der gennemført en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Rødovre.