Skip to main content

Ramte plet med servicen i 2016

Pressemeddelelse   •   Apr 25, 2017 20:57 CEST

Rødovre Kommune gik ud af 2016 med stor økonomisk nøjagtighed. Regnskabet viser, at kommunen havde et mindreforbrug på kun 2,5 mio.kr. ud af et planlagt budget på 1902,8 mio.kr. til service til borgerne. Det svarer til en afvigelse på 0,1 procent.

”Det er et meget flot resultat. Regnskabet er jo grundlæggende udtryk for, om borgerne har fået den service, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Det er f.eks. varme hænder og omsorg for vores ældre og gode forhold for børnene i skoler og daginstitutioner. Det skal vi ikke spare på. Derfor er det vigtigt, at vi rammer så tæt på de planlagte udgifter til service som muligt. En kommune skal jo ikke være en bank”, siger borgmester Erik Nielsen.

Han roser de ledere og mellemledere, der i det daglige har ansvaret for at styre økonomien på f.eks. den enkelte institution, skole og plejehjem.

”Vi har dygtige og ansvarlige ledere, som trods stort pres er gode til at styre økonomien. Vi følger økonomien tæt i løbet af året, så vi i god tid kan nå at lave tilretninger, hvis det er nødvendigt”, siger Erik Nielsen.

Det økonomiske regnskab er suppleret af et grønt regnskab. Rødovre Kommune blev i 2013 en såkaldt klimakommune og forpligtede sig dermed til at reducere udledning af CO2 fra egen virksomhed med 2 procent hvert år frem til 2017. Kommunen har reduceret med det dobbelte fra 2015 til 2016 - CO2-udledningen er blevet bragt ned med 4 procent.

Det skyldes først og fremmest alle de energirigtige tiltag, der er foretaget i løbet af året på de kommunale bygninger, og at Rødovre Kommune løbende udskifter sin bilflåde, så der kommer flere og flere elbiler. Kommunen er nu oppe på, at 27 procent af bilerne er el- eller hybridbiler.

Fakta

  • Serviceudgifterne var i budgettet på 1902,8 mio.kr., og regnskabsresultatet var på 1900,4 mio.kr. Det svarer til en mindreudgift på godt 2,5 mio.kr., svarende til 0,1 procent under budgettet.
  • De samlede driftsudgifter var 44,6 mio.kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært, at der er udbetalt færre overførsler som kontanthjælp og sygedagpenge end forventet.