Skip to main content

Rødovre Kommune rammer plet med regnskabet

Pressemeddelelse   •   Apr 27, 2016 13:03 CEST

Rødovre Kommune gik ud af 2015 med et overskud på mere end 25 mio.kr. Det svarer til en nøjagtighed i forhold til budgettet på 99 procent.

"Det er et meget tilfredsstillende resultat. De ledere og mellemledere, der i det daglige har ansvaret for at styre økonomien på f.eks. den enkelte institution, skole og plejehjem fortjener stor ros. Det er blevet en fasttømret del af kulturen i Rødovre Kommune, at man overholder budgetterne. Det er meget prisværdigt. Jeg glæder mig over, at det ikke er gået ud over borgerne, at vi har haft et stort mindreforbrug – regnskabet viser, at kommunen har leveret det samme, høje serviceniveau", siger borgmester Erik Nielsen.

Der er tre primære årsager til overskuddet. Først og fremmest har der været et stort mindreforbrug på administration, og priserne på fjernvarme er blevet lavere. Endelig har kommunen haft større indtægter end forventet fra salg af genanvendeligt materiale, fordi affaldet bliver sorteret i Rødovre Kommune.

"Økonomien bliver fulgt tæt i løbet af året, så vi kan lave de nødvendige tilretninger. Der har været besparelser i 2015, og det rækker også ind i 2016. Det er forudsætningen for, at vi kan bevare Rødovre som en velfærdskommune med gode forhold for børnene og tryg pleje til vores ældre – og samtidigt have en robust økonomi", siger Erik Nielsen.

Det økonomiske regnskab er suppleret af et grønt regnskab, og her er der også flotte tal. Rødovre Kommune er en såkaldt klimakommune og har dermed forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egen virksomhed med 2 procent hvert år frem til udgangen af 2017. Det grønne regnskab viser, at udledningen er faldet med hele 4,8 procent fra 2014 til 2015.

"En kommune er også en stor virksomhed. Vi har et ansvar for at være med til at vælge de grønne løsninger, der gavner naturen og vores børn og børnebørns sundhed. Derfor har vi indgået en frivillig aftale om at begrænse kommunens CO2-udledning. Det betyder bl.a., at kommunens biler bliver udskiftet til elbiler, hvor det er muligt", siger Erik Nielsen.

Fakta

  • I budgettet for 2015 var der driftsudgifter for 2.505 mio.kr. Regnskabsresultatet er på 2.480 mio.kr. svarende til en mindreudgift på 25,5 mio.kr. - eller ca. én procents afvigelse i forhold til budgettet.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.