Skip to main content

FREUNDE OG ROMU AFSLUTTER SAMARBEJDET

Pressemeddelelse   •   Mar 12, 2020 11:54 CET

Freunde, der forpagter museumscafeerne på RAGNAROCK og Roskilde Museum, har opsagt aftalen med ROMU, som står bag de to museer.

Med virkning fra udgangen af september måned 2020 har Freunde valgt at opsige de to forpagtningsaftaler, som virksomheden har indgået med ROMU, og som museumsgæsterne hidtil har kunnet nyde godt af i cirka to år på Cafe RAGNAROCK by Freunde og i lidt over et år på Museums Cafeen Freunde på Roskilde Museum.

- Jeg har været utroligt glad for samarbejdet med ROMU og for de muligheder, Freunde-cafeerne på de to museer har givet for flere af de unge, som er indskrevet i Dankbar, siger Randi Tang Nielsen, ejer af Freunde, Dankbar og Zusammen.
- Men tiden er nu til noget andet, og jeg har brug for at koncentrere kræfterne om vores primære opgave, som er at tage os af de sårbare og psykisk syge unge i Dankbar. Jeg er ked af, at konsekvensen er, at vi må slippe de i alt 25 ordinære arbejdspladser, som de to museumscafeer dannede grundlag for. Men jeg trøster mig med, at vi på kort tid har opbygget fundamentet for en god forretning for en kommende museumscafe også fremover, og at vi overlader en god samarbejdspartner i ROMU til en kommende forpagter.

Også i ROMU har der været tilfredshed med samspillet.

- Vi er ærgerlige over beslutningen, for vi har været tilfredse med samarbejdet med Freunde, fortæller kommerciel chef Anette Gade Kristensen.
- De har matchet vores publikum godt, både når det gælder priser og udbud og været gode til at kombinere vores arrangementer med tilbud i museernes cafeer. Ved årsskiftet intensiverede vi vores samarbejde med en gensidig rabatordning, som vi også har været rigtig glade for. Og så har det betydet meget for os at have med en forpagter at gøre, som er særdeles engageret i lokalmiljøet og tager mange fine lokale, sociale initiativer.

I ROMU går arbejdet straks i gang med at finde en ny forpagter til hvert af de to museer. Også her står ønsket om at understøtte et lokalt engagement højt:

- Vi håber meget, at vi også på sigt kan huse en eller flere forpagtere, der er engageret og aktiv i lokalområdet. Alle er naturligvis velkomne til at byde ind, og det er ikke en betingelse, at man er lokalt funderet. Men vi er meget interesserede i, at alle lokale aktører, der kunne være interesserede i at forpagte den ene eller begge de to museumscafeer, er opmærksomme på muligheden for at byde ind på opgaven, forklarer museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.

Forpagtningsaftalen om cafedriften på RAGNAROCK blev indgået den 15. marts 2018, mens aftalen om driften af cafeen på Roskilde Museum blev indgået 1. januar 2019.

ROMU forventer at have en ny forpagter senest pr. 1. oktober, når opsigelsen af den nuværende aftale med Freunde får virkning. Udbudsmateriale vil kunne findes på romu.dk.

Freundes cafedrift og catering på Cafe Freunde i Trekroner fortsætter som hidtil.

Dankbar er et højtspecialiseret skole - dagbehandlingstilbud for sårbare og psykisk syge børn, unge og voksne. Tilbuddet huser også en STU-uddannelse, samt bo- og aflastningstilbud. Dankbar er derudover organisationen bag Café Freunde og Freunde Catering, samt livsstilsbutikken Zusammen. Dankbar driver desuden et lille økologisk landbrug, som forsyner Cafe Freunde med frugt og grønt.

ROMU er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation med 10 besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. ROMU beskæftiger omkring 60 årsværk om kerneopgaven at bevare, åbne og udbrede kulturarv.


Yderligere information: 

Freunde: Randi Tang Nielsen, mobil 61 69 01 39, randi@dankbar.dk

ROMU: Morten Thomsen Højsgaard, mobil 40 17 84 16, mortenth@romu.dk


Museumskoncernen ROMU blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Sankt Laurentius, Gl. Kongsgård, Tadre Mølle og Domkirkemuseet.