Skip to main content

KOM TÆT PÅ DANMARKS STØRSTE GULDSKAT

Pressemeddelelse   •   Jan 23, 2017 06:27 CET

Foto: Museumskoncernen ROMU

Lejre Museum byder indenfor til et spændende foredrag d. 1. februar kl. 19.30-21 om den rige jernalderbebyggelse og fundet af Danmarks største guldskat ved Gudme på det sydøstlige Fyn.

Kom tæt på det rige jernaldercenter i området ved Gudme og Lundeborg på det sydøstlige Fyn, når museumsinspektør og arkæolog ved ROMU Palle Østergaard Sørensen fortæller om Gudmefundene d. 1. februar kl. 19.30-21. 

Området har været kendt i arkæologiske kredse siden starten af 1800 tallet. I denne periode blev her fundet en række markante guldskatte ved markarbejde og den største af disse skatte er den såkaldte Broholmskat, der med sine mere end 4 kg stadig er Danmarks største guldskat. Ansporet af disse fund har der siden været foretaget mange arkæologiske undersøgelser på egnen, bl.a. på jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken mellem kysten og Gudme, hvor der samlet er fundet mere end 2000 grave fra perioden 100 f.kr.- 400 e.Kr. I 1980erne startede flere amatører afsøgninger med metaldetektor på arealerne rundt om Gudme. Herved fremkom en række nye skattefund og et utal af enkeltgenstande af ædelmetal.

Palle Østergaard Sørensen har deltaget i udgravningerne, og han vil bl.a. fortælle om de spændende fund ved Gudme og udgravningen af en række specielle halbygninger, som adskilte sig markant fra husene i den omgivende bebyggelse fra perioden 150 – 550 e.Kr.

Museumskoncernen ROMU blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. ROMU forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederiksund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 50 museumsansatte