Skip to main content

NYE RAMMER FOR MØDET MELLEM HISTORIE OG MENNESKE

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2016 07:55 CET

Med et helt ny formidlingskoncept og en ombygning af Roskilde Museum vil ROMU bringe danskerne tættere på deres egen historie og skabe et moderne kulturhistorisk og socialt mødested. Projektet bliver nu støttet af Nordea-fonden med 8 millioner kroner.

Af Rasmus Hylleberg

Da det danske rige etableredes i slutningen af 900-tallet spillede Roskilde en central rolle. Den historie er omdrejningspunktet i et nyt formidlingskoncept, der med modernisering af Roskilde Museums fysiske rammer på 1500 m2, innovative udstillingselementer og nye udstillingsprincipper skal bringe danskerne tættere på deres egen historie.

”Med den nye udstilling vil vi sætte fokus på Roskildes enestående position i dansk rigshistorie. Vi vil samtidig skabe et formidlingsunivers, hvor nutiden perspektiveres gennem historien, hvor vores besøgende skal være aktive medspillere, og hvor museets rolle som socialt rum udvikles,” siger museumsdirektør hos ROMU, Frank Birkebæk.

Det nye Roskilde Museum vil udfordre den traditionelle opfattelse af museets rolle og bruge et formidlingssprog, der både oplyser og inkluderer den besøgende. Museet vil skabe et socialt rum, som befordrer fællesskabet og kvalificerer det gennem museet viden.

Millioner til et moderne kulturhus

Med Nordea-fondens støtte på 7,78 millioner bliver det muligt for Roskilde Museum at realisere ambitionen om at skabe et moderne kulturhistorisk og socialt mødested i byen.

”Roskilde Museums kommende udstilling bliver en nyskabende fortælling om Danmarks historie, som ikke har været fortalt før. Den besøgende kommer med på en tidsrejse, hvor Roskildes betydning for Danmark fortælles fra byens fremvækst i 900-tallet til Roskilde Festivalen,” siger Frank Birkebæk.

Nordea-fondens støtte går bl.a. digitale platforme, sanseudstilling for børn og installationer, som når ikke museumsvante målgrupper.

”Den inddragende og moderne formidling af danmarkshistorien vil uden tvivl styrke interessen og forståelsen af vores historiske fællesskab. At flere kender vores rødder er vigtigt for vores identitet, selvforståelse og oplevelse af at være del af et større fællesskab,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Om Roskilde Museum

Roskilde Museum er en del af museumskoncernen ROMU og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Roskilde Museum forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 70 museumsansatte.

For mere information om udstillingen på Roskilde Museum

Formidlingschef Annemette Birk Lund, 4631 6519

For mere information om museumskoncernen ROMU

Museumsdirektør Frank Birkebæk, 2021 6501

For kommentar fra Nordea-fonden

Kommunikationschef Tine Wickers, 407037 84

Roskilde Museum er en del af museumskoncernen ROMU, som blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Roskilde Museum forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederiksund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 50 museumsansatte