Skip to main content

Tøndeslagning i integrationens navn

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2016 08:34 CET

Flygtninge i alle aldre fra Roskilde Kommune var søndag inviteret til fastelavnsarrangement på Roskilde Museum. Arrangementet er led i et nyt integrationsprojekt mellem museumskoncernen ROMU og Dansk Flygtningehjælp


Af Rasmus Hylleberg

Hvorfor holder vi fastelavn? Og er der en rigtig kat i fastelavnstønden? Det var nogle af de spørgsmål som Roskildes flygtninge søndag kunne få svar på, da museumskoncernen ROMU og Dansk Flygtningehjælp afholdte fastelavn i weekenden. XX var mødt op til arrangementet, som er led i et helt nyt projekt, der skal fremme integrationen gennem mødet med dansk kulturhistorie og traditioner.
”Gennem forskellige arrangementer vil vi skabe afslappende og trygge rammer om mødet mellem borgere med anden etnisk baggrund end dansk på den ene side og dansk kulturhistorie på den anden. Vi mener derfor, at mødet mellem flygtning og et dansk museum som ramme er oplagt i denne sammenhæng,” siger museumsinspektør Louise Dahl Christensen fra ROMU.

Værksteder og kattekonger

Hele eftermiddagen kunne de deltagende prøve kræfter med forskellige værksteder, hvor de kunne lave masker og fastelavnsris, og de voksne kunne høre foredrag om, hvad fastelavn egentlig er for en størrelse. Og så skulle hverken børn eller voksne snydes for en gang slå-katten-af-tønden, hvor der både blev kronet kattekonge og –dronning blandt børnene og de voksne.


”Vi vil rigtig gerne tage flygtningene med ind i de danske traditioner, så de får mulighed for at opleve dem og forstå dem, frem for at få dem fortalt. På den måde håber vi, at det bliver nemmere for dem at opbygge en tilknytning til Danmark,” siger Jan Berndt, som er næstformand ved Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Roskilde.


Flere arrangementer på vej

Hos både ROMU og Dansk Flygtningehjælp håber man, at fastelavnsarrangementet kan blive startskuddet til et langt og bæredygtigt samarbejde. Og der er da også allerede arrangeret et påskearrangement d. 13. marts, hvor flygtningene kan få et indblik i de danske traditioner, som har forbindelse til påsken.


”Som samlet kulturhistorisk koncern er det vigtigt for os, at vi imødekommer behovet for at forstå historien, og derigennem forstå hvor vi selv kommer fra. ROMU har derfor et stort ansvar i forhold til at hjælpe denne kulturforståelse på vej,” siger Louise Dahl Christensen.


For yderligere information omkring projektet:

Museumsinspektør hos ROMU, Louise Dahl Christensen

Tlf: 46 31 65 11


Koordinator ved Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe, Jan Berndt

Tlf: 22 59 43 90

ROMU Munkebro 2

4000 Roskilde

T 4631 6500

roskildemuseum@romu.dk

romu.dk

15. februar 2016

Side 1 af 2

Roskilde Museum er en del af museumskoncernen ROMU, som blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Roskilde Museum forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederiksund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 50 museumsansatte