Skip to main content

Roxtec øger mulighederne for at arbejde med grøn omstilling

Pressemeddelelse   •   Jan 19, 2016 12:47 CET

Anlægget behandler 120.000 m3 spildevand dagligt, inden det sendes tilbage i Elben. Ejeren Stadtentwässerung Dresden har investeret i spildevandsslamanlægget for at reducere mængden med 30 % og i stedet generere 20.000 m3 biogas om dagen. Biogassen bearbejdes og bruges til at producere energi og varme til driften af hele anlægget.

Design- og ingeniørfirmaet PROWA Ingenieure Dresden har foreskrevet Roxtec’s tætningsløsninger til udvidelsesprojektet. Ifølge Wolfgang Gesang, ansvarlig for design af el på anlægget. Han er imponeret over enkeltheden og de mange muligheder der er til at dække forskellige behov med, ved Roxtec’s løsninger. ”Roxtec’s produktkatalog tilbyder omfattende information. Det forenkler produktudvælgelsen og giver en god support samtidig”, siger Wolfgang Gesang, der sikrede både vand- og gastæthed ved at vælge Roxtec til ca. 2.000 kabler der skulle tætnes. Således blev kravene til kvaliteten af kabelgennemføringerne mødt.

Mange kabler per hul

Wolgang Gesang kunne let se hvor han skulle bruge de adskillige, smarte og fleksible løsninger fra Roxtec. Han besluttede at bruge Roxtec-tætninger i gulve, vægge og lofter på hele anlægget, ligesom han også valgte at bruge dem under det hævede gulv i teknikrummet. ”Det bedste ved Roxtec’s system sammenlignet med andre, er at vi kan forsegle flere kabler i hver åbning. Vi kan også spare en masse tid ved at trække kablerne først og forsegle dem bagefter”, siger Wolfgang Gesang.

Klar til ekspansion

Roxtec ydede support til designerne, entreprenørerne og installatørerne hele vejen gennem projektet. Den miljømæssige indsats vil fortsætte, så derfor har Wolfgang Gesang valgt at installere åbningsbare Roxtec-systemer til fremtidige behov. Forseglingsmodulerne er lette at tilpasse til forskellige kabelstørrelser og der findes også kerner, der kan erstattes af kabler. Nogle forseglinger installeres endda helt uden kabler, kun for at sikre ekstra kapacitet.

Komplet løsning

Med Roxtecs gennemføringer og software får spildevandsanlægget adgang til en komplet pakkeløsning, der omfatter alt fra den indledende projektering til varetagelse af løbende drift, vedligehold og kontrol.

Kontakt

Ønskes flere informationer eller forslag til projekter, så kontakt Administrerende Direktør Morten Nordtofte Gustavsen, tlf. 4918 4747, e-mail: morten.gustavsen@roxtec.com.

Fakta

Roxtec Denmark ApS er et datterselskab i Roxtec International AB, som er en verdensomspændende virksomhed med en stærk lokal tilstedeværelse. Roxtec International AB udvikler, producerer og markedsfører totalløsninger inden for kabel- og rørgennemføringer til offshore, teleindustrien, vindmølleindustrien samt byggeri og industri generelt. 
Roxtec Danmark ApS supporterer kunder i Danmark.

Roxtec Denmark ApS - Læs mere på www.roxtec.com/dk

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument