Skip to main content

Brug lige 2 sekunder mere

Pressemeddelelse   •   Jun 13, 2019 08:00 CEST


Når du i de kommende uger cykler eller kører på vejene i Rudersdal, bliver du mødt af kampagnen 'Brug 2. sek.'. Den skal minde alle trafikanter om vigtigheden af at orientere sig i vejkryds. For langt de fleste ulykker med cyklister sker, når vi glemmer at orientere os om medtrafikanterne.

Hvert år sker der mange ulykker med cyklister på landsplan. Derfor deltager Rudersdal Kommune i den landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, der gør opmærksom på de farligste situationer, og hvad vi kan gøre for at undgå dem. Ofte handler det blot om at bruge et par sekunder mere på at orientere os, før vi kører ud i et vejkryds.


Tag hensyn til hinanden
Det gode vejr får ekstra mange cyklister og motionscyklister ud på vejene i Rudersdal, og det er både godt for miljøet og sundheden, når vi vælger cyklen. Men de mange cyklister stiller krav til trafikanternes opmærksomhed, uanset om vi sidder i bilen eller på cyklen.


- Vi skal tage hensyn til hinanden i trafikken. Det gælder både cyklister, motionscyklister og bilister. I Rudersdal har vi heldigvis ikke mange politiregistrerede trafikuheld med personskade, men vi kan se, at de, der sker, typisk sker i vejkryds mellem cyklister og bilister. Derfor deltager vi i kampagnen og henstiller til, at trafikanterne bruger lidt ekstra tid på at orientere sig, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller og fortsætter:

- Vi skal i det hele taget være bedre til at huske den gode adfærd, når vi kører eller cykler. Vejene er for alle, og hvis vi skal øge trafiksikkerheden, skal vi alle udvise tålmodighed, sænke farten og give plads til hinanden.


Omfanget kan være større end politiets tal viser
På landsplan blev 2.627 cyklister dræbt eller kom alvorligt til skade i årene 2013 til 2017, og i to ud af tre tilfælde skete ulykken i et kryds. Alene i Nordsjællands Politikred var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i perioden 235, og det er alt for mange.

Problemet med cyklister, der kommer til skade i trafikken, kan være langt større, end de politiregistrerede tal viser. Skadestuerne og sygehusene registrerer cirka 20 gange flere tilskadekomne cyklister end politiet. Det er nemlig ikke alle ulykker, politiet bliver kaldt ud til.


Gode råd til at undgå krydsulykker
To ud af tre alvorlige ulykker med cyklister sker i kryds. De fleste kunne have været undgået, hvis blot bilist og cyklist havde orienteret sig bedre. Se her hvordan:


Til cyklister:


•Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
•Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.
•Vær opmærksom på trafikken, og vis hensyn, hvis du kører på cykel i en gruppe.


Gode råd til bilisterne:


•Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
•Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.
•Sænk farten.
•Vær opmærksom, og vis hensyn, hvis du møder en gruppe på cykler.

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.