This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Rudersdal Kommune forbereder lukning af al unødvendig aktivitet

Pressemeddelelse -

Rudersdal Kommune forbereder lukning af al unødvendig aktivitet

Rudersdal Kommune har sat gang i en række vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus. Det sker i forlængelse af regeringens initiativer, der blev fremlagt onsdag aften.

Rudersdal Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje. Derfor er vi gået i gang med at lukke al unødvendig aktivitet. Lukningen omfatter blandt andet skoler, daginstitutioner, jobcentre, kultur- og fritidstilbud samt hovedparten af kommunens administrative funktioner. Lukningen varer foreløbig frem til og med fredag den 27. marts.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren siger:

Vi har alle et ansvar for at hindre den fortsatte udbredelse af corona. Det kræver nogle hårde valg og det kræver frem for alt, at vi tilsidesætter egne behov for at passe på ældre og svage borgere, som er markant mere udsatte og sårbare end vi.

Skolerne

Kommunens skoler vil være lukket fra og med fredag den 13. marts. Der vil blive oprettet tilbud om nødpasning på udvalgte skoler i kommunen for elever i 0.-3. klasse. Dette tilbud gælder for børn i helt særlige situationer, for eksempel børn af medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi.

For at mindske smittefaren vil pasningen primært foregå udendørs. Det kan ikke garanteres, at eleverne passes af voksne, de kender.

NØDPASNINGEN ER FORDELT SOM FØLGER:

Nord-området på Sjælsøskolen:Birkerød Skole, Sjælsøskolen Høsterkøb Skole Bistrupskolen og Toftevangskolen

Midt-området på Skovlyskolen: Ny Holte skole, Dronninggårdskolen og Skovlyskolen

Øst-området på Trørødskolen:Trørødskolen, Vedbæk Skole, Nærum Skole og Vangeboskolen

Fritidsklubber

Fritidsklubber lukker fra fredag den 13. marts og to uger frem. Der er ingen nødpasning.

Ungdomsklubber og ungdomsskole

Ungdomsklubber og ungdomsskole lukker fra torsdag den 12. marts. Her er heller ingen muligheder for nødpasning.

Daginstitutioner og dagpleje

Daginstitutioner og dagpleje lukker fra mandag den 16. marts. Der etableres nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. De konkrete kriterier for nødpasning er endnu ikke afklaret, ligesom det endnu ikke er afklaret, hvor nødpasningen vil blive placeret. Det anbefales forældrene holder deres børn hjemme fredag, hvis man har mulighed for det.

Tandplejen lukker i 14 dage

Tandplejen lukker fra og med fredag 13. marts 2020. Alle aftaler er derfor aflyst, og der gives ikke nye tider, før klinikkerne genåbner tidligst om 14 dage.

Læs mere om tandplejens lukning her

Begrænset åbning i Borgerservice

Administrationscenteret i Birkerød har lukket, mens der er åbent i Borgerservice i Holte for henvendelser om akutte behov.

Borgerservice på rådhuset har indtil videre begrænsende åbningstider:

Mandag-tirsdag 10-14

Onsdag lukket

Torsdag-fredag 10-14

BESTIL TID PÅ FORHÅND

Der skal laves en aftale, hvis man har brug for at komme i Borgerservice på rådhuset.

Bestil tid på tlf. 46 11 00 00.

TELEFONTIDERNE ER:

Mandag-tirsdag 10-14

Onsdag lukket

Torsdag-fredag 10-14

Alle aftaler bliver visiteret. Det betyder, at vi konkret vurderer, hvor vigtigt det er, at du møder personligt op. Evt. tidligere tidsbestillinger er annullerede. Borgerne har alle fået direkte besked.

Borgere med akut behov, der evt. kommer uden aftale, vil Borgerservice naturligvis tage sig af. Møder en borger op i Borgerservice, og det ikke er akut, vil borgeren blive bedt om at tage hjem igen.

Besøg på plejecentre og botilbud

Der er ved lov indført restriktioner for pårørende besøg på plejecentre og botilbud. Det betyder, at pårørende skal overveje at udskyde deres besøg og i stedet ringe, bruge Facetime eller lignende. Hvis besøget ikke kan udsættes, bør varigheden af besøget afkortes, ligesom besøget skal ske i borgerens egen bolig og ikke i plejecenterets eller botilbudets fællesområde. Som pårørende bør man samtidig være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

Kritiske funktioner

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren siger:

Vi opfordrer alle til at bakke op om de nødvendige initiativer, som myndighederne nu indfører for at beskytte de sårbare og syge i vores samfund. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvor det er muligt. Husk at holde fysisk afstand.

MERE INFORMATION

Det her er en helt ekstraordinær situation, og vi opfordrer til tålmodighed. Der er mange relevante spørgsmål, og vi kan ikke svare på dem alle på nuværende tidspunkt. Vi giver direkte besked til berørte borgere og brugere, og der kommer løbende opdateret information på:

CORONA - INFORMATION

Tags


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt