Skip to main content

Skoler og børnehaver kan snart se frem til nye iPads

Pressemeddelelse   •   Mar 15, 2018 16:00 CET

iPads har siden 2013 haft en fast plads i klasselokalerne og børnehaverne i Rudersdal Kommune, og det bliver de ved med at have de kommende år. I forbindelse med budgetbehandlingen afsatte Kommunalbestyrelsen samlet 20 mio. kroner til genanskaffelse af nye digitale enheder.

Dåbsattesten på kommunens nuværende udstyr sladrer om, at deres levetid snart er slut og bør udskiftes for at leve op til kravene om opdaterede og funktionsdygtige enheder. Ud over at teknikken skal være i orden, så handler det i ligeså høj grad om, at digitale indsatser og

uddannelse understøtter Rudersdal Kommunes strategi om understøttelse af elevernes læring.

- Vi har en ambition om at integrere det digitale i undervisningen og i den pædagogiske praksis blandt børn og unge. Derfor forudsætter det også, at Rudersdal Kommune sørger for, at den enkelte lærer, pædagog og elev får stillet de digitale værktøjer til rådighed i undervisningen, fortæller Daniel E. Hansen, (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Samme model med få ændringer

Tilbage i 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen 'den digitale skole', hvor Rudersdal Kommune besluttede at stille iPads til rådighed for skoleelever og børnehavebørn. Der bliver arbejdet videre med den oprindelige model, men med eneste ændring, at der indføres BYOD (Bring your own device) fra 8. klasse i stedet for 9. klasse.

- Skolerne er kommet godt i gang med at integrere digitale læreprocesser i hverdagen. De digitale muligheder bidrager til undervisningsdifferentiering og kreative læringsprocesser med lyd, billeder og tekst, hvor eleven bliver medproducent. Vi oplever, at de digitale værktøjer giver lærere og elever et løft og støtter op omkring vores fælles mål om, at 'alle børn skal lære at lære mere', uddyber Daniel E. Hansen.

På baggrund af survey og en række interviews der er foretaget blandt elever og lærere er de digitale værktøjer et vigtigt redskab til at give styrket feedback og kommunikation og gøre arbejdsprocesser mere fleksible og nemmere.

Fakta

Genanskaffelse af digitale værktøjer bliver fordelt efter følgende model:

Dagtilbud 1:1: Ipads til pædagoger og ledere

I indskolingen (børnehaveklasse til 2. Klasse) er der iPads i forholdet 1:3 pr. elev, således at digitalisering kan anvendes i dele af skolens undervisning.

Fra 3.-7. Klasse får alle elever stillet en iPad til rådighed, idet den skriftlige dimension fylder mere og digitaliseringen understøtter flere af skolens læringsaktiviteter.

Fra 8. Klasse medbringer eleverne selv egen digital enhed, således at eleverne trænes i det udstyr, som de formodentlig skal anvende på deres ungdomsuddannelse. Elever der ikke har eller ønsker at medbringe eget digitalt udstyr kan låne dette i skoletiden.

iPads til lærere og skolepædagoger (1:1)

Bærbare til lærere og ledere (1:1)

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.