Søhuset i Hørsholm
Søhuset i Hørsholm

Pressemeddelelse -

Toppræstationer af virksomhederne i Rudersdal Kommune

En ny national undersøgelse af virksomhedernes vækstbetingelser og generelle evne til at skabe nye jobs, innovere og eksportere placerer kommunens virksomheder i top ti på landsplan og som nummer to blandt de nordsjællandske kommuner.

Iris Group har netop offentliggjort en undersøgelse af, hvordan erhvervslivet klarer sig i de danske kommuner – ’Lokale erhvervspræstationer 2020’. Det er positiv læsning for virksomhederne i Rudersdal Kommune, som klarer sig særdeles godt ifølge undersøgelsen.

Formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune, Randi Mondorf, glæder sig også over undersøgelsen og siger: ”I modsætning til en række andre undersøgelser, som ofte er baseret på interviews, er denne alene baseret på virksomhedernes faktiske præstationer. Undersøgelsen viser, at vores virksomheder klarer sig fantastisk godt, og at de målt på tværs af de 22 indikatorer klarer sig næstbedst i Nordsjælland.”

Nordsjællands bedste til iværksætteri og vækst blandt mindre virksomheder

Virksomhederne i Rudersdal Kommune er dermed kun overgået af virksomhederne i Gentofte Kommune, hvis man alene ser på Nordsjælland. På landsplan er Rudersdal Kommune placeret som nummer ti. Her er det Glostrup Kommune efterfulgt af Gladsaxe Kommune, der topper ranglisten.

Går man lidt dybere ned i undersøgelsen fremgår det, at kommunens virksomheder indtager en sjetteplads på landsplan på hovedområdet arbejdspladser, indkomst og produktivitet. En 25. plads på landsplan på hovedområdet iværksætteri og vækstvirksomheder, men en førsteplads blandt kommunerne i Nordsjælland.

Endelig ligger kommunens virksomheder samlet på en 23. plads på landsplan på hovedområdet eksport. Her er der tale om et betydeligt spring frem sammenlignet med året før, hvor det blev til en 32. plads på dette hovedområde, der dækker den relative andel af eksportvirksomheder, eksportværdien pr. arbejdssted samt ændringen i andelen af eksportvirksomheder og eksportværdi sammenlignet med året før.

Kommunen skal skabe rammer for vækst

Randi Mondorf siger: ”Rudersdal Kommunes vigtigste opgave er at sikre de bedst mulige lokale betingelser for virksomhedernes udvikling og vækst. Vi skal sikre den rigtige infrastruktur, hurtig sagsbehandling, hvis eller når virksomhederne har brug for kommunen, og vi skal skabe inspirerende nærmiljøer, som tiltrækker både de rigtige virksomheder og de rigtige medarbejdere. I Erhvervsudvalget har vi i den grad fokus på samspillet med virksomhederne, og hvordan vi fra kommunens side skaber de bedst mulige vækstbetingelser for vores virksomheder.”

Kommunalbestyrelsen har styrket erhvervsudviklingen blandt andet med ansættelse af en erhvervskonsulent, der både skal sikre de lokale virksomheders interesser i regi af Erhvervshus Hovedstaden, og at de lokale virksomheder får mest mulig gavn af de tilbud, der udvikles nationalt.

Der har været og er fortsat fokus på internationalisering og eksport, vækst i fremstillingsvirksomheder og iværksætteri samt en styrket formidling af de regionale erhvervsfremmetilbud. Det erhvervspolitiske fokus er også blevet gjort tydeligere i den kommunale planstrategi 2019, og der er introduceret en ny model for arbejdet med strategisk erhvervsudvikling i Rudersdal, der skal tage afsæt i virksomhedernes løbende efterspørgsel og skabe afsæt for en mere agil ramme for samarbejdet.

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen er den første af sin art. Den måler og sammenligner virksomhedernes præstationer på i alt 22 indikatorer inden for tre hovedområder. Det er 1) arbejdspladser, indkomst og produktivitet, 2) iværksætteri og vækstvirksomheder samt 3) eksport. Det datamæssige grundlag er en række særkørsler på baggrund af Danmarks Statistiks databank.

Emner

Tags


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Relateret materiale