Skip to main content

HR-funktionen og den digitale transformation

Blogindlæg   •   Jan 24, 2017 10:55 CET

Finans.dk fokuserer på aktuelle emner om ledelse. Denne gang handler det om, at den digitale transformation ikke kun vender udad. Den vender også indad i organisationen, og HR-cheferne spiller en central rolle.

Svarene kommer fra: Maj Britt Andersen, nordeuropæisk HR-direktør for SAP


Hvordan kommer den digitale transformation til at ændre vores organisationer?

”Mange tænker udelukkende på digital transformation som ændringer i kunderelationerne. Jeg ser lige så store forandringer på de indre linjer i virksomhederne. De fleste medarbejdere vil have en hurtig, åben og ærlig dialog med deres chef, og morgendagens medarbejdere stiller disse krav i mere udpræget grad.Som digitalt indfødte forventer de en direkte dialog på deres foretrukne platform – fx mobilen. De forventer, at dialogen er opdateret og relevant, og de ser deres tilknytning til organisationen som en levende relation, der nogle gange kræver mere omtanke og hyppigere kontakt end andre gange. Traditionelle hierarkiske og statiske organisationer vil derfor ikke kunne tiltrække, udvikle og fastholde fremtidens arbejdskraft lige så let som en lille og agil iværksætter. Strategisk HR er at understøtte ledere og medarbejdere til at kommunikere, og det vil påvirke HR’s egen rolle i organisationen.”

Får HR-funktionen en mindre betydning i fremtiden?

”Nej, det tror jeg bestemt ikke. HR-afdelingen kan godt blive mindre, og den klassiske rolle som HR business partner kommer til at ændre sig, men betydningen af strategisk arbejde med HR vil vokse. Hvis vi som HR-folk skal understøtte udviklingen, så skal vi trække os ud af den operationelle side af medarbejderrelationen. På den anden side skal vi blive langt bedre til at understøtte lederne på alle niveauer til selv at håndtere HR-opgaverne i hverdagen. Det kan vi gøre med bedre teknologi, som giver medarbejder og leder en dynamisk platform for deres dialog. Denne udvikling frisætter HR til at løse mere strategiske opgaver. Og dem er der nok af på HR-området, for det kan blive svært at tiltrække og fastholde det rette talent.”

Hvem går forrest i den her udvikling?

”Ofte har små virksomheder med et klart værdigrundlag og nogle gode ideer godt fat i HR-dimensionen. Større og ældre virksomheder har tyngde og tradition, men de er mindre stærke på personligt engagement og direkte kommunikation. Forleden holdt jeg oplæg for HR-teamet i stor dansk koncern, som er meget bevidst om digital transformation. Alligevel virkede det som en ny tanke for dem, at HR selv skal igennem en transformation, og at den traditionelle HR Business Partner måske er en døende race. Jeg tror på, at den direkte leder bør tage den samlede medarbejderdialog, og der bør ikke være HR-medarbejdere som et mellemled.”

Hvilke tiltag skal man fokusere på i hverdagen?

”HR-serviceydelser skal leveres til medarbejderne mobilt og på sociale medier, og de skal give medarbejderne adgang anytime og anywhere til deres egne data og relevant viden. Altså meget mere selvbetjening baseret på udstrakt automatisering. Håndteringen af medarbejderressourcen skal demokratiseres ud til lederne, og de skal have værktøjerne til rekruttering, on-boarding, læring og performancemåling. HR skal faktisk agere som marketing ville gøre det over for virksomhedens kunder, og det involverer i høj grad brug af big data og analytics for at undgå one-size-fits-all. Med aktiv brug af data kan man løfte værdien af - og oplevelsen for – den enkelte medarbejder, så alle bliver set og hørt på et personligt plan. Jeg ser det som logiske skridt i en nødvendig kulturændring, der afspejler morgendagens vilkår for at være en veldrevet organisation.”

Er HR-cheferne stærke nok til digital transformation?

”HR kan drive den interne digitale transformation, og det kræver et digitalt mind-set hos HR. Hvis vi for alvor gennemfører en digital transformation, så løfter vi vores organisationers konkurrenceevne ganske gevaldigt. Man kan godt diskutere om lederne inden for HR tænker digitalt nok. Selv i virksomheder med en klar bevidsthed om digital transformation, finder man ikke altid digitale bannerførere i HR-funktionen. Jeg mener, at jo bedre vi er til at modernisere vores organisationer, jo bedre er vi til at transformere vores marked og styre virksomheden ind i en digital fremtid.”

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy