Skip to main content

Biogas er klimavejen frem for kollektiv trafik

Nyhed   •   Jul 03, 2019 10:03 CEST

Scania Citywide LE biogas fra Umove kører i Sønderborg

Da busselskabet Umove i slutningen af juni kunne fejre 2-års jubilæum for indsættelse af gasbusser i Sønderborg Kommune, skete det med tilfredshed og stolthed over at have opnået alle de fastsatte miljø- og driftsmål, som Sydtrafik havde opstillet i udbuddet - så godt og vel endda. De mange Scania Citywide LE-busser har kørt på biogas med en driftssikkerhed på over 99 %, og de fastsatte miljømål for reduktion af CO2- og partikeludslip er blevet mere end indfriet.

For godt tre år siden gik Sydtrafik i gang med at forberede et udbud på CO2-neutral busdrift i Sønderborg Kommune. Målsætningen var at gøre Sønderborgs kollektive trafik CO2-neutral længe før resten af Danmark. Efter et grundigt forarbejde og en krævende udbudsrunde stod det i efteråret 2016 klart, at Umove havde vundet udbuddet på 39 gasbusser med trafikstart i sommeren 2017.

Scania Citywide LE
Umove havde vundet udbuddet med Scania Citywide LE gasbusser, som ud over at køre på certificeret biogas som noget nyt også var indrettet til at medtage fire cykler både på by- og landruterne.

- I vores udbud havde vi specificeret Scania gasbusser, fordi vi ville være sikre på, at vores busser teknisk kunne leve op til målene om miljøegenskaber og driftssikkerhed. Scania har mange års erfaring med kørsel på både natur- og biogas, og det var vigtigt for os at byde med en troværdig leverandør af det rullende materiel, siger Tim Valbøll, driftsdirektør i Umove.

- For at have fuld kontrol over driften tegnede fuld vedligeholdelses- og reparationsaftale på busserne inkl. finansiering hos Scania Danmark, så vi har fuldt overblik over driftsomkostningerne i hele udbuddets løbetid i foreløbigt 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere to år, tilføjer Tim Valbøll.

Takningen af gasbusserne sker på nye gasfyldestationer, som Sønderborg Kommune har investeret i hhv. i Ragebøl ca. seks km fra Sønderborg samt en mindre fyldestation i Nordborg ca. 25 km fra Sønderborg, hvor et mindre antal busser er stationeret. Umove har selv investeret i garagefaciliteterne på grunden i Ragebøl, som Sønderborg Kommune ejer.

- Nu har vi kørt på biogas i Sønderborg i to år. Dermed har vi i alt reduceret CO2-udslippet med 3.400 tons. Og så længe gasbusserne er i drift, reducer vi CO2-udslippet med 4,65 tons hver eneste dag fremover. Det er vi stolte af, fastslår Tim Valbøll.

Har performet over målet på alle parametre
I alt investerede Umove i 44 nye Scania Citywide LE-busser for at kunne garantere den driftssikkerhed, som lå i udbudsbetingelserne. Og siden trafikstarten i juni 2017 har busserne performet over målet på alle parametre.

- Siden driftsstart for to år siden har det kørt - ikke på skinner - men lige efter en snor, siger Poul Martinussen, der er driftschef for Umove Vest, hvorunder gasbusserne i Sønderborg hører.

- Chaufførerne er meget positive over at køre i Scania-busserne, det fungerer perfekt med såkaldt slowfill-gastankning om natten, og vi har aldrig haft nedbrud på hverken tankningsanlæg eller busserne, der har medført forsinkelser i driften, fastslår han.

Poul Martinussen glæder sig desuden over, at de tidligere dieseltyverier fra de sønderborgske busser er historie, og at rutinerne med den natlige fuldtankning helt har elimineret risikoen for, at busserne kører tør ude på ruterne.

- Efter en kort uddannelse i tankningsprocedurerne er det nu helt naturligt for chaufførerne at parkere busserne ved tankningsanlægget til fyraften og tilkoble gasfyldeslangen. Det er rent, hurtigt og nemt, og bussen står fuldtanket til kollegaen næste morgen. Nemmere kan det ikke være, fastslår Poul Martinussen.

Gennemprøvet teknik og ydeevne
Hos Scania Danmark er det Key Account Manager Steffen Laursen, der har stået for tilbuddet på gasbusserne til Umove samt den tekniske opfølgning efter driftsstart. Han har på intet tidspunkt rystet på hånden, for han kender bedre end nogen anden i den danske Scania-organisation til gasbussernes gennemprøvede teknik og ydeevne.

- Den tekniske løsning med CityWide LE-gasbusserne er leveret i et stort antal på adskillige Scania-markeder over hele verden gennem de seneste år. Driftssikkerheden er veldokumenteret, og vores setup, hvor en af Scania Danmarks egne mekanikere møder hver morgen på Umoves anlæg i Sønderborg for at sikre en problemfri start på dagen, fungerer rigtig godt, siger Steffen Laursen.

- Faktisk er det sjældent, at der er brug for mekanikerens tilstedeværelse i mere end et par timer til at fikse enkelte småting, og så kører han ”hjem” igen til vores Scania-værksted i Padborg og løser andre opgaver. Og skulle der pludselig være brug for en mekaniker i løbet af dagen, kan vi være fremme igen på mindre end en halv time, fastslår han.

Med gasbusserne i Sønderborg har Umove vist, at det er muligt at opnå bæredygtig, driftssikker og driftsøkonomisk busdrift på certificeret biogas. CO2-reduktionen fra de 44 biogasbusser svarer til ca. 2.700 tons pr. år i forhold til tilsvarende dieselbusser, og samtidig reduceres partikeludledningen med mere end 95 % ved den renere forbrænding af gas end diesel - endda uden partikelfilter.

Scania hilser den grønne omstilling velkommen
- Den grønne omstilling er heldigvis kommet højt på den politiske dagsorden, og det gælder også for kollektiv trafik. Det er vi glade for, for Scania har længe været klar til at levere bæredygtig busdrift, forklarer Erik Rolvung, der er salgsdirektør for busser hos Scania Danmark.

- Vi ser med en vis undren på udviklingen, hvor el- og batteridrift ofte fremhæves som den eneste rigtige teknologi til den kollektive trafik. Scania kan sagtens levere el-busser, men vi har andre løsninger på hylderne, der gør det både billigere og hurtigere til at omstille den kollektive trafik til at blive bæredygtig. Det er Umoves gasbusser et lysende eksempel på, fremhæver Erik Rolvung.

- Der findes masser af dokumentation for, at biogas kan implementeres som en mere gennemprøvet, billigere og mere bæredygtig løsning til den kollektive busdrift i Danmark. Vi synes det er ærgerligt, at især politikerne har stirret sig blinde på el-drift som det eneste rigtige alternativ til diesel. Det handler meget om C02-reduktion, og her ligger gasbusserne helt i top, men med gasbusser får man stort set også elimineret partikeludslippet, fastslår han.

Mere effektiv og mere økonomisk
- Ønsker man at tilgodese klimaet, er biogas aktuelt både den mest effektive og den mest økonomiske måde. Dels er omkostningerne lavere end for andre biobrændstoffer og ligeledes markant lavere end ved el-drift. Dansk produceret biogas giver reelt mere end 120 % CO2-reduktion, og det er der ingen andre løsninger, der kan matche, fastslår Erik Rolvung.

- El-drift, som ellers opfattes som den ”reneste” energiform, er jo afhængig af, hvorledes elektriciteten er produceret, og selv om Danmark er godt på vej med bæredygtig produceret elektricitet, svinger CO2-reduktionen i dag ”kun” mellem 60 og 80% og er således lavere end ved brug af biogas. Klimaet kunne være godt tjent med, at alle investeringer blev lagt i biogaskøretøjer, som teknologien ser ud lige nu og et pænt stykke ind i fremtiden, afslutter han.

Fakta om gasbusserne i Sønderborg

Type: Scania Citywide LE, 2-akslede 12-meters laventré busser med lavt gulv i bussens forreste halvdel
Passagerkapacitet: 38 siddende og 38 stående passagerer samt fire cykler og en barnevogn
Drivline: 9-liters Scania OC9-101 gasmotor på 280 hk, 6-trins ZF Ecolife automatgear samt Scania-bagaksler
Brændstofkapacitet: 1.280 liter biogas komprimeret til 200 bar fordelt i fire stk. alu-/kulfibertanke på taget
Rækkevidde: min. 750 km pr. optankning svarende til 1-2 dages drift
Brændstof: certificeret biogas iht. SS15 54 38-normen leveret af Nature Energy fra lokale biogasanlæg i Sønderjylland

Fyldeanlæg: slow-fill system med kapacitet til daglig fuldtankning af alle busser i henholdsvis Ragebøl og Nordborg