Skip to main content

Scania Danmark lukker serviceanlæg i Flensborg

Pressemeddelelse   •   Jun 18, 2014 14:00 CEST

Som led i den løbende udvikling og effektivisering af serviceorganisationen har Scania Danmark besluttet at lukke sin lastbil- og busanlæg i Flensborg.

Baggrunden for beslutningen er ændret kundesammensætning og transportmønstre i området samt udfordringer med at fastholde en rentabel og effektiv drift af det lille anlæg i Flensborg, der blot beskæftiger 10 medarbejdere og råder over seks reparationspladser på knap 600 m2 værksted, lager og administration.

- Scania Danmark overtog anlægget i Flensborg i 2001 i forbindelse med den tidligere ejers pensionering. De 10 dygtige og flittige medarbejdere har siden ydet en kæmpe indsats for Scania, men for at forblive konkurrencedygtige og kunne tilbyde et komplet udvalg af serviceydelser fra alle vores anlæg, er vi nødt til at effektivisere vores serviceorganisation, siger, siger Claes B. Pedersen, økonomidirektør og ansvarlig for Scania Danmarks driftsaktiviteter.

- Vi forventer at kunne tilbyde hovedparten af medarbejderne i Flensborg beskæftigelse på Scania-anlæggene i Padborg og Vojens, når lukningen sker i løbet af efteråret og er gennemført senest med udgangen af november, tilføjer han.

Scania Danmark A/S indgår i den globale Scania-koncern, der er en af verdens førende leverandører af tunge lastbiler, busser samt industri- og marinemotorer med tilhørende serviceydelser. Den danske Scania-organisation beskæftiger ca. 900 medarbejdere på i alt 26 velplacerede lastbil- og busanlæg jævnt fordelt over hele Danmark.
Scanias integrerede produkter og serviceydelser sikrer kunderne markedets mest omkostningseffektive løsninger for gods- og passagertransport ad landevej samt maksimal uptime. Scanias forsknings- og udviklingsaktiviteter er koncentreret i Sverige, mens produktionen foregår på flere anlæg i Europa og Sydamerika med mulighed for global udveksling af produktionsteknologi, komponenter og komplette køretøjer. Scania tilbyder også finansielle tjenesteydelser og beskæftiger ca. 41.000 medarbejdere fordelt på ca. 100 markeder verden over. I 2013 omsatte Scania CV AB for SEK 86,8 mia. og opnåede et nettodriftsresultat på SEK 6,2 mia. Læs mere om Scania på www.scania.com og www.scania.dk.