Skip to main content

Den digitale vikar skaber bundlinjeeffekt

Pressemeddelelse   •   Jan 02, 2018 14:14 CET

Færre vikarer med bedre vidensdeling

Den digitale vikar giver bundlinjeeffekt

I Haderslev Kommune arbejder man ud fra en præmis om at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for personalet på kommunens bosteder. Det kræver støtte af moderne arbejdsredskaber, men giver til gengæld ro og overblik, som er guld værd for borgerne.

”Vi fik ro på med Sekoia”, fortæller Else Larsson, der er bostedsleder på Odinsgård. For hende har implementeringen af et digitalt værktøj betydet tryghed i opgaveløsningen. Personalet har nu lettere ved at bidrage og støtte borgerne.

Lige så vigtigt kan digitaliseringen hjælpe til med overblikket hos det faste personale, når der fx ikke kan indkaldes eksterne vikarer.

”Sekoia letter arbejdsgangen for både faste medarbejdere og vikarer, så vi fx undgår konflikter med borgerne. Klare opgavebeskrivelser skaber tryghed og forudsigelighed, som er en vigtig del af at levere sikkerhed. Også sikkerheden for at tingene bliver gjort ens hver gang. Selv når vi ikke indkalder vikarer, men dækker os af internt.”

En seddel er ikke en pind værd, når man skal dokumentere

En afgørende forskel fra tidligere er, at personalet nu har en samlet vidensdeling, så alle kan løse deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Det skyldes blandt andet de beskrivelser og vejledninger, som er tilgængelige ude ved borgeren – i situationen – frem for ”gemt væk” på kontoret eller i ringbind. Så er det meget lettere at hjælpe til på tværs og undgå at indkalde vikarer.

”En seddel er ikke en pind værd, når man skal dokumentere,” fortæller Dorthe Barsballe Petersen, som er leder for Bostedet Vilstrupvej. ”Vi har reduceret mængden af tekst, vi skriver, og forbruget af gule sedler, fordi det hele nu er digitaliseret. Kollegerne bruger ikke længere den der ”husk lige” og vores klare bevis for det er, at der bliver begået færre utilsigtede fejl”.

”Vi bliver bestilt til at udføre en faglig opgave og her er Sekoia et godt redskab”, fortæller Karl Kristian Hagen Schwartz, der er Afdelingsleder for Handicap i Haderslev kommune. ”Man skal bare huske, at systemet kun er så godt, som vi gør det til – i kraft af det, vi lægger ind”.

Lederne får et kraftfuldt værktøj i hænderne, men skal samtidig vide, hvad de vil med det. Og hvorfor:

”Medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe hinanden på tværs af de enkelte huse. Det handler om at aftale ledelse og medarbejdere indbyrdes, hvilke retningslinjer vi har for vikarer. Og hvornår de faste medarbejdere med digital støtte kan dække behovet. Med let tilgængelig information får vi et bedre overblik og slipper for spring til og fra kontoret”.

Fakta

  • - Haderslev kommune anvender Sekoia på 4 bosteder
  • - Målet for reduktionen i vikarforbruget er lykkedes efter implementeringen
  • - Fagligheden er kommet endnu mere i højsædet

Sekoia er et digitalt værktøj til pleje og omsorg, der mindsker kontortid og øger beboertid. Vi understøtter månedligt 1,5 mio. plejeopgaver i Danmark, England, Holland og Sverige. 

Vedhæftede filer

PDF-dokument