Skip to main content

Behandling af parodontitis kan redde liv

Pressemeddelelse   •   Jan 30, 2017 06:30 CET

Mange med diabetes rammes også af parodontitis, og det kan have alvorlige konsekvenser for sygdommen. Nu viser ny forskning omtalt i Tandlægebladet, at behandling af parodontitis kan forhindre tidlig død af diabetes.

Over 300.000 danskere har fået konstateret diabetes, og ca. 200.000 går rundt med sygdommen uden at vide det. Udover en række andre følgesygdomme er diabetikere mere disponerede for parodontitis (også kaldet paradentose), især hvis sygdommen er dårligt reguleret. Parodontitis er tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv omkring tandrødderne. Hvis man ikke får behandlet sygdommen, kan den i værste fald føre til, at tænderne falder ud. For personer med diabetes kan parodontitis få endnu større konsekvenser, da den typisk er sværere at behandle og kan forværre diabetes. Nu peger en ny undersøgelse på, at der er endnu en sammenhæng mellem diabetes og parodontitis.

”Undersøgelsen viser, at behandling for parodontitis hos diabetespatienter kan mindske blodsukkerniveauet betydeligt - mellem 0,31 og 0,65 %. Og et nyere britisk studie viser, at hvis blodsukkeret falder med 0,2 %, reduceres dødeligheden med hele 10 %. Der kan derfor reddes liv med behandling af parodontitis,” fortæller Palle Holmstrup, professor på Tandlægeskolen i København. Han er medforfatter til en artikel i Tandlægebladet, hvor den nyeste forskning på området præsenteres. Palle Holmstrup efterlyser flere undersøgelser, som kan påvise sammenhængen, men siger samtidig at det af etiske grunde er svært at lave den slags undersøgelser.

Vigtigt at gå til tandlæge

Parodontitis giver sjældent symptomer, før sygdommen er alvorlig, og ifølge Allan Flyvbjerg, professor og centerdirektør for Steno Diabetes Center Copenhagen, er det derfor ekstra vigtigt, at man forebygger og behandler parodontitis hos personer med diabetes. ”Gå regelmæssigt til tandlæge, så tandlægen kan holde øje med din tandstatus og eventuelt igangsætte behandling og fortæl tandlægen om din diabetes,” siger Allan Flyvbjerg, som understreger, at han ikke kan forstå, hvorfor forebyggelse og behandling af parodontitis er forbundet med så stor egenbetaling.

Menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster

Ifølge Palle Holmstrup er der store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster ved at forebygge og behandle parodontitis hos diabetikere. ”Fedmeepidemien medfører, at flere og flere får diabetes, og det vil formentlig betyde, at flere også rammes af parodontitis, som igen kan forværre forløbet af diabetes. Det er en ond cirkel. Til gengæld kan vi altså spare både menneskeliv og kroner, hvis vi får flere personer med diabetes og parodontitis i behandling,” forklarer Palle Holmstrup. Beregninger fra Diabetesforeningen viser, at diabetes koster det danske samfund omkring 86 millioner kroner om dagen.

Hvad kan du selv gøre, hvis du har diabetes?
• Fortæl din tandlæge, hvis du har fået stillet diagnosen diabetes
• Fortæl din tandlæge, om din diabetes er velreguleret, eller om den er vanskelig at regulere
• Brug en blød tandbørste og fluortandpasta
• Børst grundigt tænder morgen og aften i to minutter hver gang
• Brug evt. supplerende hjælpemidler, fx tandtråd eller tandstikkere, til at holde rent mellem tænderne. Spørg din tandlæge til råds.
• Gå til tandlæge så ofte, som din tandlæge anbefaler.

Har du diabetes?
Læs mere om diabetes og tag evt. en diabetestest på Diabetesforeningens hjemmeside, Diabetes.dk.

Læs hele Tandlægebladet

For nærmere information kontakt:

Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 33 48 77 31/26 82 18 24, chh@tdl.dk

Claus Jørgensen, kommunikationschef, tlf.: 70 25 77 11/21 26 56 98, cj@tdl.dk

Tandlægeforeningen er en interesse- og sundhedsorganisation, der organiserer alle kategorier af tandlæger i Danmark. Foreningens hovedformål er at varetage tandlægernes faglige interesser og arbejde for en bedre tandsundhed. Foreningen omfatter ca. 5.700 medlemmer.