Skip to main content

TDC Group årsrapport 2015

Pressemeddelelse   •   Feb 05, 2016 08:16 CET

Årsregnskabet for TDC Group viser, at selskabet nåede sine forventede mål med en omsætning på 24,4 milliarder kroner og en indtjening (EBITDA) før skat, afskrivning og renter på 9,8 milliarder kroner. Som udmeldt på Kapitalmarkedsdag i sidste uge, er udsigterne for 2016 blandt andet præget af forsat hårdt pres på den danske forretning, hvilket betyder, at den forventede, resterende udbetaling af udbytte for 2015 desværre ikke udbetales. Ny strategi skal hen over de kommende tre år sikre et enklere og bedre TDC, til glæde for alle.

Som allerede udmeldt ved selskabets Kapitalmarkedsdag den 27. januar, viser TDC Groups regnskab for 2015, at selskabets omsætning steg 4,4 pct. i forhold til 2014, mens EBITDA landede på samme niveau som året før. Korrigeret for køb og salg af virksomheder, valutakursudvikling samt reguleringseffekter, faldt TDC Groups omsætning med 1,9 pct., mens indtjeningen (EBITDA) tilsvarende faldt med 6,9 pct.

”Vi nåede vores finansielle mål for 2015, men må desværre aflyse den resterende del af udbyttebetalingen for 2015 på grund af forværrede udsigter for 2016. Det er en trist meddelelse for vores aktionærer, men presset på den danske forretning er hårdt,” siger koncernchef Pernille Erenbjerg, og fortsætter:

”Jeg venter mig rigtig meget af vores nye strategi frem til 2018. Med udgangspunkt i bedre forbindelser, vil vi levere bedre løsninger, understøttet af bedre kundeoplevelser. Samtidig vil vi gøre TDC enklere og bedre for kunderne,” slår hun fast.

Fokus på landdistrikterne

I 2015 lancerede TDC Group det såkaldte Landdistriktsinitiativ, der giver hurtige bredbåndsforbindelser til de mindre bysamfund rundt omkring i Danmark.

Det betyder, at hvis en gruppe af mindst 50 husstande går sammen, kan der etableres hurtige bredbåndsforbindelser uden ekstraordinære udgifter for brugerne.

”Med Landdistriktsinitiativet erklærer vi os parat til at etablere disse bredbåndsforbindelser som et vigtigt led i vores strategi om at skabe bedre forbindelser og det bedste netværk i hele landet – til gavn for alle danskere, erhvervslivet og den offentlige sektor,” slutter Pernille Erenbjerg.

  

Væsentlige aktiviteter for TDC Group i 2015

 • Hårdt pres på den danske forretning, hvor EBITDA faldt med 10,5 pct. drevet af hårdt prispres i både privat- og erhvervsforretningen
 • Get fortsætter med at vokse og opnår 10 pct. EBITDA vækst
 • TDC Sverige har god trend hen over 2015 samt solid underliggende EBITDA vækst
 • TDC Groups mobilnetværk i Danmark er nu markant bedre end konkurren-ternes på alle parametre og det har gjort kunderne mere loyale
 • Tilgængelighed til kundeservice er forbedret til markant bedre niveauer
 • Medarbejdertilfredsheden er stigende efter faldende trend de seneste par år og er nu højere end hos tilsvarende store danske virksomheder
 • Regnskabsmæssig nedskrivning i Danmark på 4,6 milliarder kroner som følge af udviklingen i særligt erhvervsforretningen

 

Fakta om TDC Group strategien – Altid enklere og bedre

Bedre forbindelser

 • Virksomheden vil tilbyde 10 Mbit/s til praktisk talt alle adresser i Dan-mark, samt 100 Mbit/s til 70 pct. af alle husstande inden udgangen af 2018. Yderligere vil opgradering af kabelnettet sikre tilbud på 1 Gbit/s hastighed inden udgangen af år 2017 til halvdelen af alle danske husstande
 • Danmarks bedste netværk. Målinger af mobilnetværket foretaget af Teknologisk Institut viser, at selskabet har Danmarks bedste opkaldskvalitet, streamingkvalitet, samt upload- og downloadtid

Bedre løsninger

 • I Norge lancerer Get i den kommende tid Get Mobil, samtidig med en øget udbredelse af superbredbånd til gavn for endnu flere kunder
 • De to familiebrands YouSee og TDC lægges sammen, for at etablere et nyt stærkt tilbud i den danske privatkundeforretning der samler det bedste fra begge brands til de danske familier. YouSee er valgt som brand for dette nye tilbud til kunderne
 • Erhvervsforretningen vil levere enklere og bedre løsninger til kunderne. Dette er drevet af, at vi som virksomhed gør det enklere for os selv, og sikrer dermed hurtigere produktudvikling og mindre kompleksitet for kunderne
 • I Danmark øges fokus på de små og mellemstore virksomheder, hvor erhvervsforretningen vil tilbyde et bredt sæt nye løsninger som supplement til mobil og bredbånd

Bedre kundeoplevelser

 • Serviceniveauet øges for at blive bedre på kundeoplevelsen
 • Øget digitalisering af kontaktfladen til kunderne betyder flere muligheder for online selvbetjening via apps og web
 • I den kommende tid åbnes der for adgang til kundeservice 24/7 for premium privat- og erhvervskunder hos YouSee og TDC

Enkel forretningsmodel

 • Forenkling af it-systemer, processer og arbejdsgange med udgangspunkt i kundens behov
 • Kompleksitet reduceres for kunderne, de interne omkostningerne bringes ned og i alt forventer TDC Group at spare 6-700 mio. kroner frem mod 2018
 • Det bliver nemmere for medarbejderne at gøre et godt stykke arbejde 
   
   

Flere detaljer om resultat for 2015 i nedenstående faktaark.

 •  Rapporteret omsætningsvækst er drevet af købet af Get i 2014.
 • Den danske forretning er udfordret, hvilket resulterede i ikke-livide nedskrivninger på DKK 4,6 mia.
 • Rapporteret EBITDA på niveau med 2014.
 • Resultatet faldt med DKK 5,6 mia. til et underskud i 2015 på DKK 2,4 mia. 2014 var positivt påvirket af gevinsten fra salget af TDC Finland (DKK 754m) og 2015 var negativt påvirket af ikke-likvide nedskrivninger af goodwill mv. (DKK 4,6 mia.) vedrørende den danske forretning. Nedskrivningerne for værdiforringelse skyldes primært udviklingen og de udfordrende fremtidsudsigter i TDC Erhverv.
 • Resultatet korrigeret for salget af TDC Finland og særlige poster faldt med DKK 1,0 mia., væsentligst som følge af højere afskrivninger efter købet af Get (DKK 0,6 mia.) og engangseffekten af regnskabsmæssig aktivering af skattemæssige underskud vedrørende TDC Norge (DKK 0,6 mia.).
 • Den lille stigning i cash flow (EFCF) dækker over et faldende bidrag (EBITDA minus anlægsinvesteringer) i Danmark (DKK 1,0 mia.) og en stigning i Get (DKK 0,4 mia.). Dette blev modvirket af faldende skattebetalinger (DKK 0,4 mia.) grundet lavere resultat og tilbagebetaling af skat i 2015 vedrørende tidligere år samt lavere betalinger til fratrædelser mv. 
   
   
 • Resultatopgørelse
  4K 15 4K 14 Ændring i % 2015 2014 Ændring i %
  DKKm
  Omsætning 6.245 6.258 -0,2% 24.366 23.344 4,4%
  Heraf i Danmark 4.827 5.083 -5,0% 19.011 20.005 -5,0%
  EBITDA 2.385 2.487 -4,1% 9.809 9.804 0,1%
  Heraf i Danmark 1.998 2.216 -9,8% 8.210 9.173 -10,5%
  Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 660 1.125 -41,3% 2.502 3.529 -29,1%
  Resultat (3.982) 401 - (2.384) 3.228 -173,9%
  Organisk omsætning1 -1,5% -1,9%
  Organisk EBITDA1 -5,7% -6,9%
  Investeringer (Capex) 1.334 1.302 2,5% 4.537 3.909 16,1%
  Pengestrømme (EFCF) 780 286 172,7% 3.227 3.214 0,4%
  Kundetal for Privat og Erhverv
  4K 15 3K 15 Ændring 4K 15 4K 14 Ændring
  # ('000)
  Danmark
  Mobilabonnementer2 2.576 2.570 6 2.576 2.566 10
  heraf Privat 1.814 1.809 5 1.814 1.789 25
  heraf Erhverv 762 761 1 762 777 (15)
  Fastnetkunder 828 863 (35) 828 989 (161)
  heraf Privat 576 601 (25) 576 697 (121)
  heraf Erhverv 252 262 (10) 252 292 (40)
  TV kunder (Privat) 1.376 1.381 (5) 1.376 1.410 (34)
  Heraf TDC/Fullrate brand 277 274 3 277 258 19
  Heraf YouSee brand 1.099 1.107 (8) 1.099 1.152 (53)
  Bredbåndskunder 1.258 1.267 (9) 1.258 1.290 (32)
  heraf Privat 1.048 1.052 (4) 1.048 1.058 (10)
  heraf Erhverv 210 215 (5) 210 232 (22)
  Privatmarked i Norge (Get)3
  TV kunder 427 428 (1) 427 421 6
  Bredbåndskunder 345 337 8 345 318 27
  Omsætning per indenlandsk mobilabonnement (ARPU)4
  4K 15 3K 15 Ændring 4K 15 4K 14 Ændring
  DKK
  Samlet 116 122 (6) 116 127 (11)
  Privat 112 117 (5) 112 119 (7)
  Erhverv 125 135 (10) 125 144 (19)
  Medarbejdere i TDC koncernen (FTE'er ultimo perioden)
  4K 15 3K 15 Ændring 4K 15 4K 14 Ændring
  #
  Samlet 8.705 8.673 32 8.705 8.594 111
  heraf i Danmark 6.825 6.796 29 6.825 6.780 45

  1 Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkninger fra valutakurser, regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen fra erhvervelser og frasalg, men inklusive den organiske vækst i Get.

  2 Eksklusive taletidskort og mobilbredbånd.

  3 Indeholder Gets egne tal til og med oktober 2014. Eksklusive partnerkunder, f.eks. Get's TV produkter leveret til mindre og regionale kabel-tv udbydere, fortrinsvist elselskaber med eget fibernet.

  4 Eksklusive taletidskort, mobilbredbånd og ankommende trafik.

  TDC Group er Skandinaviens foretrukne udbyder af kommunikationsløsninger og home entertainment. Døgnet rundt sikrer koncernen millioner af skandinaviske husstande hurtig og let adgang til musik, tv og film på alle platforme, når som helst og hvor som helst. TDC Group ejer og driver fiber-, kobber-, coax- og mobilnet og er med sit pan-nordiske netværk den vigtigste udbyder af avancerede netværksløsninger til både store og små virksomheder.

  Kommentarer (0)

  Tilføj kommentar

  Kommentar

  Agree With Privacy Policy