Skip to main content

Total annoncerer planer om at transformere organisationen i Esbjerg

Press release   •   Jun 20, 2019 12:01 CEST

Esbjerg, 20. juni 2019 Total E&P Danmarkannoncerede i dag planer om at omstrukturere sin danske olie- og gasvirksomhed i Esbjerg. Reorganiseringen vil give en enklere og mere fokuseret struktur, der bygger på Total-Gruppens brede erfaring og ekspertise og har til formål at forbedre vores konkurrenceevne i den danske del af Nordsøen.

Beslutningen om at transformere organisationen skal ses i lyset af en midlertidig nedgang på 40% af Totals danske nordsøproduktion grundet den kæmpemæssige ombygning af Tyra-platformene. Produktionen fra Tyra-felterne lukker ned i slutningen af 2019, og når det nye genopbyggede Tyra starter op igen i 2022 vil det fortsat spille en vigtig rolle som dansk kerneinfrastuktur og behandle mere end 90% af naturgassen fra den danske Nordsø.

Patrick Gilly, administrerende direktør for Total’s aktiviteter i den danske Nordsø, siger:

"Vi ser et interessant potentiale i Danmark, og vi ønsker at blive mere konkurrencedygtige for fortsat at udvikle potentialet i den stadig mere udfordrende danske undergrund på en bæredygtig måde. Den reorganisering, vi har annonceret i dag, vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning," og han fortsætter;

"Desværre betyder ændringerne, at en række værdsatte kolleger vil forlade os. I løbet af denne vanskelige proces vil vi gøre vores bedste for at yde support til de berørte medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at reducere afskedigelser ved at tilbyde vores medarbejdere alternative jobs inden for Total-Gruppen".

Der er i øjeblikket omkring 1.500 medarbejdere i Total E&P Danmark med base i Esbjerg, og op til 200 medarbejdere og et antal eksterne konsulenter forventes at forlade organisationen som følge af transformationen.

Omstruktureringen i Esbjerg sker i henhold til reglerne i Lov om Masseafskedigelse og følger dansk lovgivning. Planerne blev meddelt i dag til Totals medarbejdere baseret i Esbjerg samt til dem der arbejder offshore på anlæggene i den danske Nordsø.

Totals organisation i København, som er hjemsted for ledelsen af Nordsø- og Rusland regionen, teknologi- og supportfunktioner samt Marketing & Service for de nordiske lande, vil ikke blive påvirket. Omkring 360 ansatte arbejder på kontoret i København.

Om Total Exploration & Production i Danmark

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark. Landet har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Ledet af Total er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra-feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energi-omstillingen i Danmark og Europa.

Olie blev opdaget for første gang i den danske del af Nordsøen i 1967, og kommerciel produktion begyndte i 1972. I 2018 var produktionsandelen i Danmark omkring 97.000 tønder olie og 334 millioner standard kubikmeter gas pr. dag.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. 

Om Total

Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og lavemissions-energiløsninger. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, effektiv, renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Med afsæt i vores aktiviteter i mere end 130 lande er vores ambition at blive den ansvarlige energi-gigant.

Total var det første store energiselskab til at integrere klimaet i vores forretningsstrategi omkring Det Internationale Energi Agenturs (IEAs) 2 graders scenarie. Total lever fuldt op til Paris-Aftalens målsætninger, og vi har igangsat meget konkrete initiativer for at reducere klimapåvirkningens af vores egen såvel som vores kunders aktiviteter. Et af vores mål er at reducere vores globale CO2-aftryk med 15% fra 2015 til 2030.

*******

Vigtig note:

Denne pressemeddelelse er kun til orientering. De enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer er separate juridiske enheder, og hverken TOTAL S.A. eller de nævnte juridiske enheder kan gøres ansvarlige for deres handlinger eller udeladelser i denne meddelelse. Som følge heraf kan hverken TOTAL S.A. eller nogen enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer, drages til ansvar for indholdet i denne meddelelse eller udeladelser. I dette dokument benyttes udtrykket "Total" for nemheds skyld, hvor der henvises til TOTAL S.A. og/eller dets datterselskaber. Ligeledes kan ordene "vi", "os" og "vores" også bruges til at henvise til datterselskaber generelt eller til dem, der arbejder for dem.

Dette dokument kan indeholde fremadrettede oplysninger og udsagn, som er baseret på en række økonomiske data og antagelser i en specifik økonomisk, konkurrencepræget og regulatorisk kontekst. Oplysningerne kan vise sig at være unøjagtige i fremtiden og er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.A. eller nogle af dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere fremadrettede informationer eller erklæringer, målsætninger eller tendenser indeholdt i dette dokument, uanset om det skyldes ny information, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

Attached Files

PDF document