Skip to main content

Flere TUBA afdelinger skal løfte landsdækkende, gratis tilbud om behandling til børn fra familier med misbrugsproblemer

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2016 13:33 CET

Organisationen TUBA har i dag fået tildelt en central rolle i et nyt landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof-og alkoholmisbrug. Med minimum 21 afdelinger landet over får børn og unge under 25 år fra familier med misbrugsproblemer nu adgang til terapi og rådgivning over hele landet.

Børn og unge fra familier med misbrugsproblemer kan i dag klappe i hænderne. Deres ofte oversete og tabubelagte problematikker har i dag fået tildelt støtte til et landsdækkende tilbud, der skal tilbyde de unge terapi og rådgivning indenfor 30 dage. Samme vilkår som de voksne. TUBA er i dag blevet valgt til at have en central rolle i dette landsdækkende tilbud med en bevilling over fire år på i over 70 mio. kr. 

’Vi er stolte af at få tildelt så fornemt et hverv, som det er at stå centralt i det her behandlingstilbud. Vi har siden 1997 været særligt gode til at tiltrække den store gruppe af unge, der søger hjælp på grund af en barndom med for meget druk eller stoffer. Den opgave er vi meget taknemmelige over at kunne fortsætte med at varetage og er fagligt og strukturelt helt klar til at hjælpe de unge videre i livet med vores terapeutiske tilbud,’ fortæller Henrik Appel, der er stolt af at Socialstyrelsen, der har forvaltet pengene, blandt andet har fokuseret på, at TUBA har et godt samarbejde med kommuner og at organisationen har stor faglig og organisatorisk kapacitet.

21 afdelinger i 21 byer

Styrelsen har valgt at give tilskuddet i udvalgte byer af hensyn til fordelingen af midler blandt det samlede ansøgerfelt. Derfor er tilskuddet givet således at der bliver afdelinger i:

Helsingør, Hillerød, København, Bornholm, Næstved, Vordingborg, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Odense, Svendborg, Kolding, Haderslev, Sønderborg, Åbenrå, Aarhus, Holstebro, Hobro, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring.

Desuden fortsætter TUBA arbejdet i de nuværende afdelinger i Stevns, Favrskov, Viborg og Hvidovre efter aftale med de pågældende kommuner.

Projektet har til formål at sikre udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug. Projektet er for hele landet, da de kommende afdelinger modtager unge under 25 år fra alle kommuner, og det er muligt for de unge, at blive overflyttet til en anden afdeling ved evt. flytning eller lign. De unge skal ikke henvises til tilbuddet, men kan henvende sig direkte til en afdeling. TUBAs tilbud er gratis og anonymt.

Stadig stor efterspørgsel

Strømmen af unge, der søger hjælp i TUBA er dog stadigt stigende og bare fra 2014 til 2015 er antallet af henvendelser steget med 29%. Hele 26.000 unge i Danmark angiver, at de i høj grad ønsker sig hjælp til at håndtere de problemer, forældrenes misbrug har medført i deres ungdoms- og voksenliv[1]

’Vi er taknemmelige for det store fokus, der er kommet på børn af misbrugere og deres behov for hjælp, men vi skal heller ikke være blinde overfor, at efterspørgslen efter kvalificeret hjælp er og bliver stor. Vi havde søgt om næsten dobbelt så mange midler, da det efter vores beregninger ville tilbyde hjælp til de unge, der er i høj grad ønsker hjælp til at håndtere deres udfordringer. Så der er stadig et stort arbejde foran os med at sikre hjælp til endnu flere af de unge der behøver den,’ pointerer Henrik Appel, ’ og fortsætter:’ men i dag har vi armene oppe på vores og de unges vegne.’

[1] Befolkningsundersøgelse 2010, TUBA, www.tuba.dk/effekt-og-undersøgelser

FAKTA: 

TUBA afdelinger kommer i følgende byer: 

Helsingør, Hillerød, København, Bornholm, Næstved, Vordingborg, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Odense, Svendborg, Kolding, Haderslev, Sønderborg, Åbenrå, Aarhus, Holstebro, Hobro, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. 

Henvendelser i TUBA:

2014: 1687

2015: 2173


TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hvert år hjælper TUBA over 10.000 unge via terapi, onlinerådgivning, undervisning og kurser. 

TUBA er en del af Blå Kors Danmark.