Skip to main content

​Strømmen af unge fra familier med misbrugsproblemer, der søger hjælp, vokser stadig

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2016 08:04 CET

Unge fra familier med misbrugsproblemer fortsætter med at strømme til TUBAS rådgivninger landet over. Det viser den seneste opgørelse, der er offentliggjort i TUBAS årsrapport i denne uge. Antallet af henvendelser i 2015 var 2173, og det er steget med hele 29% siden 2014, hvor 1687 unge henvendte sig for at få hjælp. Det massive pres har skabt lange ventelister. Hele 1250 unge er på venteliste landet over. Ventetiderne varierer fra by til by, men længst er den i de store byer, som huser mange unge studerende. I Aarhus og København er ventetiden minimum et år.

’Det er et stort behov for at få hjælp til problemer fra en barndom med misbrugende forældre. Det mærker vi hver dag i alle vores afdelinger. Presset har aldrig været større, og visse steder er der så mange henvendelser, at vi har års venteliste. Dem kæmper vi meget med at få nedbragt,’ fortæller Henrik Appel, landsleder i TUBA.

Ventetid kan få de unge til at opgive

En af de unge, der venter på at få hjælp, er Paulina Nygård på 26 år, der har ventet på hjælp i TUBA siden august 2015. Hun læser til socialrådgiver og søger blandt andet hjælp, fordi hun gerne vil været mere afklaret med sin egen historie inden hun snart skal hjælpe andre, der har det svært.

’Jeg har brugt lang tid på at samle mod til at få hjælp, og det er så frustrerende at jeg skal vente i mange måneder på det. Jeg kan godt være nervøs for, at jeg helt mister modet til at få styr på mig selv. Der bør være flere midler, når nu vi er så mange, der ønsker hjælp,’ siger Paulina.

TUBA har sat mange tiltag i værk for at imødegå den store strøm af hjælpsøgende unge. Blandt andet underviser TUBA med stor succes uddannede psykologer eller psykoterapeuter til at varetage terapi på frivillig basis sideløbende med de ansatte. Men på trods af flere tiltag er det vanskeligt at følge med.

Unge med en belastet barndom

Den seneste opgørelse fra TUBA viser, at hele 43% af de unge, der søger hjælp i TUBA, har været udsat for vold eller trusler om vold i barndommen. 19% har oplevet seksuelle overgreb.

’Det er meget, meget uheldigt og uacceptabelt, at de unge skal vente så længe af hensyn til de unge. De kommer med dybe ar og er ofte meget belastede af deres historie. Over halvdelen har symptomer på PTSD. Det er enormt demotiverende for dem, at opleve at blive sat bag i køen, nu hvor de endelig får taget mod til at søge hjælp,’ fortæller Henrik Appel.

Behandlingstilbud er nødvendigt

Ifølge den seneste befolkningsundersøgelse, som TUBA har lavet i samarbejde med analysefirmaet Userneeds, fortæller hver tiende ung i Danmark, at deres forældres alkoholforbrug har negative konsekvenser for dem i voksenlivet. Af dem svarer 60.000 unge, at de i høj grad vil tage i mod hjælp, hvis den var til rådighed.

Men sparsomme ressourcer tvinger TUBA til udelukkende at tilbyde hjælpen i 19 kommuner pt.

’Der er så stor brug for hjælpen, og TUBA tiltrækker de unge i en helt særligt grad, så vi håber at få del af den pulje på 264 millioner kroner, der er afsat over 4 år til behandling af voksne børn fra familier med misbrugsproblemer op til 25 år,’ fortæller Henrik Appel .

FAKTA:

Børn af misbrugere kan vokse op med vold, seksuelt misbrug og selvmordstrusler fra far og mor. De henvender sig typisk i TUBA efter mange års belastning og isolation, når det er blevet tydeligt for dem, at de ikke behøver affinde sig med, at livet skal blive ved med at være så svært. For dem har et belastet liv været et almindeligt liv. Unge der har gået i TUBA, har svaret på, hvad de har oplevet under deres opvækst. Opgørelsen er offentliggjort i TUBAs seneste årsrapport.

92 % er i høj eller nogen grad blevet bedre til at håndtere deres problemer (635 svar)

95 % fik i høj eller nogen grad den hjælp i TUBA, de havde brug for (638 svar)

74% har en noget eller meget forbedret evne til at håndtere skole, uddannelse eller arbejde – hvor denne evne var påvirket af deres problemer før (462 svar)

43 % har oplevet vold eller trusler om vold i barndommen (1503 svar)

19 % har været udsat for seksuelle overgreb/krænkelser (1460 svar)

15 % har selv forsøgt selvmord (1497 svar)

20 % har tidligere fået hjælp i form af støtte i skole eller
sociale regi (1246 svar)

33 % har en forældre, der tjente over 400.000 kr./året (1286
svar)

Henvendelser 2014: 1687

Henvendelser 2015: 2173


TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hvert år hjælper TUBA over 10.000 unge via terapi, onlinerådgivning, undervisning og kurser. 

TUBA er en del af Blå Kors Danmark.