Skip to main content

Landbrug og Fødevarer prøver at lukke munden på Veganerpartiet ovenpå sag om civil ulydighed - Veganerpartiet slår igen.

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2019 09:29 CEST

Landbrug & Fødevarer har politianmeldt Henrik Vindfeldt fra Veganerpartiet for ulovlig indtrængen på en svinefarm på Falster. Udover at lade sagen rulle af vanlig vej gennem systemet, har de sammen med Effektivt Landbrug i dag publiceret en artikel, hvor der tales om om retfærdiggørelsen af at “tæve på aktivister fra partiet".Et mediestunt som ikke klæder alvoren i sagen.

Chefredaktøren Jacob Lund-Larsen forsøger bl.a. i lederen til landbrugsmediet Effektivt Landbrug at retfærdiggøre at “tæve på aktivister fra partiet”.

“Det er paradoksalt, at de anmelder Henrik for dette, når man i videoen kan konstatere, at der er tre dyreværnsmæssige forhold, som landmanden burde have bragt i orden og i strid med lovgivningen på området”, siger Lars Corvinius Olesen, presseansvarlig fra Veganerpartiet.De tre forhold, som ses på optagelserne, er:

 1. Beskidt sti: Grise smurt ind i blod og møg, grundet manglende rengøring eller tilstoppet afløb. Uansvarligt ift. dyrenes sundhed og trivsel. Iht. Dyreværnslovens paragraf 1 og 2.
  1. I forhold til dyreværnslovens stk. 2, skal enhver, der holder dyr, sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
 2. Brud på opbevaring: Uansvarlig og forkert opbevaring af døde dyr. Sygdomsspredning og frit tilgængelighed for skadedyr. Jf. bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr §3, stk. 2.
  1. Døde produktionsdyr opbevares så det sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør en risiko for spredning af smittestoffer. Brud på opbevaring: Uansvarlig og forkert opbevaring af døde dyr. Sygdomsspredning og frit tilgængelig for skadedyr. Jf. bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr §3, stk. 2.
 3. Rutinemæssig halekupering. Jf. bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr §4.
  1. Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt.

“Men det understreger jo netop vores pointe. Vi må konstatere, at det er grisene, der er de virkelige ofre. Landbrug og Fødevarer har med andre ord et problem. Og vi har et samfundsmæssigt problem. Grisene har det ikke godt. Loven umuliggør det dog at belyse, at vi har et problem i samfundet.” - siger Lars Corvinius Olesen.

“Vi er forholdsvis nye og stammer fra en græsrodsorganisation. Henrik har været civil ulydig og handlet på egen hånd. Vi har dog en holdning om, at det er forkert, det der foregår derinde”, udtaler Lars Corvinius Olesen.

“Landbrug og Fødevarer vil lukke munden på os. Og vi er kommet i vanskeligheder fordi vi sætter etik over samfundsnormen. Vi er en af spidserne i en revolution, hvor vi i fremtiden ikke længere ser dyr som produkter, men som levende væsener. Videoen illustrerer civil ulydighed. Det erkender vi. Men de her dyr fortjener et bedre liv – at blive set som andet end produkter”, siger Lars Corvinius Olesen.

Veganerpartiet skal mødes med Landbrug og Fødevarer på Folkemødet. “Det er meget belejligt for dem at lægge sag an hér en uge, før vi skal mødes. De prøver at styre diskursen væk fra deres ansvar”, slutter Lars Corvinius Olesen.

Se den omtalte video, der ligger til grund for anmeldelsen hér:https://www.facebook.com/veganerpartiet/videos/656861934741696/

Links og fakta:

25.000 grise dør om dagen grundet de barske forhold. Links:

 1. http://www.danskesvineproducenter.dk/nyheder/152/fakta-om-smaagrisedoedelighed-halekupering-og-kastration/?fbclid=IwAR3wUQzy5ZVkQmABnUHpFc7kOxwQNdlstV9Ey2siNoCxgL5EaSv_QK7xw3Y
 2. https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2018/1819?fbclid=IwAR2UY_abuJ2c0hVockqS4N4qqO_hp3kkLbvVglUfG0me1F4MB7t8r9uAhBQ

Dyreværnslovens §2
https://danskelove.dk/dyrev%C3%A6rnsloven/2

 • “§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.”

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr §4
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205177&fbclid=IwAR0x1U0avHeWwjWDRvTBrEYQsFZ-j9QV6Fib9ErWOopHGLgtQPvvUnNP3Rw

 • “§ 4. Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt.”

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411&fbclid=IwAR3SdMgVR0ERqp2EUy4yYq0fsCZtypWUxgb-OU1Z64qn9H4-dfJR1OgoMao

 • “§ 3. Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.”
  • “Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.”
 • § 5. For at forebygge smittespredning skal opbevaringsfaciliteten være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr.

Veganerpartiet er Danmarks nye grønne parti. Vores formål er at arbejde for et bedre klima og miljø, bedre folkesundhed, rettigheder for dyr, forsvarlig brug af ressourcer og for at afvikle menneskelig udnyttelse af dyr.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.