This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fartmålinger: Hastigheden er faldet på flere strækninger

Pressemeddelelse -

Fartmålinger: Hastigheden er faldet på flere strækninger

Gennemsnitsfarten er faldet på fire ud af fem vejstrækninger i Vejen Kommune, hvor der har været gennemført hastighedsmålinger. I kommunens Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 er indsatser mod høj hastighed medtaget, da fart er en af de helt afgørende årsager til alvorlige ulykker i trafikken.

Vejen Kommune har de seneste år arbejdet med regelmæssigt at foretage hastighedsmålinger på udvalgte lokaliteter. Formålet er at følge med i hvordan hastigheden på vejene udvikler sig. Da hastighedsmålingerne udføres hvert tredje eller femte år, afhængigt af vejens størrelse og klasse, er det endnu begrænset, hvor meget det er muligt at følge udviklingen.

På enkelte strækninger er det dog muligt allerede nu at sammenligne hastighederne. Det skyldes, at man har udført de nye tællinger på lokaliteter, hvor der tidligere er foretaget tællinger. På fire af de fem strækninger er gennemsnitshastigheden reduceret – størst på Sdr. Ringvej, hvor gennemsnitshastigheden er reduceret til et niveau under de tilladte 60 km/t. På de øvrige strækninger ligger den målte gennemsnitshastighed fortsat over den tilladte hastighed. Målet er ifølge Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 at gennemsnitshastigheden på kommunevejene ikke må være højere end hastighedsgrænsen

For at sikre lavere hastigheder i byerne har Vejen Kommune i 2019 etableret bump ved byzonetavler flere steder i kommunen, hvor der var konstateret høje hastigheder. Det arbejde fortsætter i 2020, hvor der etableres bump på Fredensgade i Holsted, samt på Ramsherred og Timekær i Brændstrup. Der opsættes desuden fartdisplays på Lintrupvej i Lintrup, Favrskovvej i Lindknud og Nørregade i Holsted.

- Uden for byerne er det begrænset hvilke fysiske tiltag vi kan udføre. Her handler det om at folk i højere grad udviser hensyn og passer på sig selv og hinanden. Derfor forsøger vi med kampagner at påvirke folks adfærd. Samtidig er vi naturligvis meget afhængige af politiets hjælp i form af hastighedskontroller, siger formand for udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune, Vagn Sørensen.

Fakta:

  • På Fuglesangsallé ud for Østerbyskolen er der både i 2017 og 2019 foretaget en hastighedsmåling. Målingerne viser at gennemsnitshastigheden er reduceret fra 52,2 km/t i 2017 til 51,7 km/t i 2019.
  • På Sdr. Ringvej ud for Dalgårdsvej er der både i 2014 og 2018 foretaget en hastighedsmåling. Målingerne viser at gennemsnitshastigheden er reduceret fra 62,6 km/t i 2014 til 57,9 km/t i 2018.
  • På Ribevej ud for Føvling er der både i 2012 og 2019 foretaget en hastighedsmåling. Målingerne viser at gennemsnitshastigheden er reduceret fra 83,5 km/t i 2012 til 83,4 km/t i 2019.
  • På Ribevej ud for Riberhøj er der både i 2011 og 2019 foretaget en hastighedsmåling. Målingerne viser at gennemsnitshastigheden er reduceret fra 86,2 km/t i 2011 til 82,8 km/t i 2019.
  • På Grindstedvej nord for Esbjergmotorvejen er der både i 2014 og 2018 foretaget en hastighedsmåling. Målingerne viser at gennemsnitshastigheden er steget fra 83,7 km/t i 2014 til 84,6 km/t i 2018.

Det ser godt ud for målsætningen om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 procent inden udgangen af 2020. I 2019 var tallet således reduceret fra 30 personer i 2010 til 15 personer i 2019. Skal den gode udvikling fortsætte kræver det dog at hastigheden, særligt på landevejene, reduceres. Når det går galt på landevejene med høj hastighed går det nemlig ofte rigtig galt.

I 2019 var der hele fire dræbte i trafikken i Vejen Kommune, hvilket er det højeste antal siden 2013. Der er registreret 13 uheld med personskade i Vejen Kommune i år 2019. 9 af de 13 uheld med personskade skete i landzone.

I ugerne 13-15 deltager Vejen igen i den landsdækkende fartkampagne. Under kampagnen opsættes der vejkantplakater på udvalgte strækninger. 

Emner

Tags

Regioner


Vejen Kommune har en unik, geografisk beliggenhed i hjertet af Syddanmark. Motorvej E20 løber gennem kommunen og giver ligesom togstationerne i Vejen, Brørup og Holsted en fantastisk infrastruktur med en nem adgang til resten af landet.

Vejen Kommune er kendt som en erhvervsvenlig kommune med hovedvægten på virksomheder indenfor fødevareproduktion, transport og byggeri. Vi har desuden et af landets største idrætsanlæg, liga speedway, to af landets ældste højskoler samt et aktivt kultur- og foreningsliv. Det er også oplagt at snøre løbe- og vandreskoene eller hoppe på mountainbiken og opleve områdets skønne natur.

Vejen Kommune

Pressekontakt