Skip to main content

Danmark kan bremse klimaforandringerne billigt og effektivt med planter

Nyhed   •   Jan 20, 2017 12:26 CET

Danmark kan gøre mere for at forhindre klimaforandringerne end blot at ændre teknologi. Med en indsats mod afskovning af tropisk skov og fremme af ålegræs i Danmark, vil man billigt og effektivt kunne lagre store mængder CO2, skriver Dagbladet Information.

Af Jonas Schmidt Hansen

Siden den industrielle tidsalder er 30% af jordens vegetation blevet ryddet. Samtidig har vi som bekendt øget udledningen af drivhusgasser enormt. I dag er det ikke blot et spørgsmål om at standse udledningen af drivhusgasser for at begrænse temperaturstigningerne mellem 1,5 og 2 grader, som Paris-aftalen forpligter politikerne til. Der skal samtidig tages drivhusgasser ud af atmosfæren. Selvom der har været tale om teknologiske løsninger, der skal binde CO2, så er det mere effektivt og billigere at lade være med at ødelægge naturen. Det fremgår i artiklen ”Kan træer og ålegræs bremse klodens temperaturstigning?” i Information d. 17/1/17. Der henvises til forskning fra to klimaforskere Bill Hare fra det tyske Postdam Institut og Niklas Höhne fra Wageningen Universitet i Holland. Deres beregninger viser, at for at afbøde de værste klimaændringer, skal man have vendt kurven for udledninger allerede omkring år 2020.

Ålegræs og skov

Hvad kan Danmark så gøre udover at omstille sig og nedsætte udledningen herhjemme? Danmark vil billigt og relativt effektivt kunne satse på tropisk skov og ålegræs. Artiklen fremhæver beregninger fra Verdens Skove, der viser, at Danmark med knap 120 millioner kr. om året, dvs. 21 kr pr. dansker, vil kunne sikrer og bevare regnskov svarende til den årlige danske udledning, kunne bevare tropiske skove, der svarer til Danmarks udledning. Her citeres Jakob Kronik, International Chef, Verdens Skove.

”Vi har dokumenteret, at man kan bevare skovene på en omkostningse៽�ektiv måde ved at lade skovområder overgå til oprindelige folk og iværksætte bæredygtige, økonomiske alternativer til skovrydning til ikke mindst den fattige del af befolkningen,” forklarer han og fortsætter:

”Det er derfor et oplagt og billigt redskab at tage i brug, når Danmark skal bidrage til at implementere klimaaftalen fra Paris og de nye verdensmål for bæredygtig, grøn udvikling.”

Her understreger han dog, at det ikke må blive en sovepude eller undskyldning for ikke at nedsætte udledningen af drivhusgasser herhjemme.

”Sådan et scenarie skal ikke ses som aflad, så Danmark lader stå til herhjemme. Det skal ses som en mulighed for at gøre noget i syd, samtidig med at man også herhjemme fortsætter med den grønne omstilling, der er til gavn for klimaet, økonomien og vores fælles fremtid. Alle sektorer må bidrage med CO2-reduktioner,” siger Jakob Kronik.

Artiklen nævner samtidig, at har Danske forskere har påvist, at en bestemt type ålegræs, der er blevet undersøgt ved det nordlige Fyn kan binde op tre gange så meget CO2 som andre typer ålegræs. Ålegræs er dog gået tilbage med 80-90% siden 1930érne på grund af øget udledning af kvælstof fra landbruget. Sænker man kvælstoffer i vandet ud for kysten, kan man derfor være med til at fremme lagringen af store mængder CO2, der bindes i planter på havbunden. Dog viser seneste mållinger, at kvælstofmængderne stiger.

Dermed har Danmark med sine klimaforpligtigelser og sit høje niveau for udledning pr. dansker muligheder for at gøre noget, der ikke bare nedsætter udledningen af drivhusgasser, men også binder dem i stort omfang. Da det sådan set ”bare” er at lade være med at ødelægge naturen, kan det gøres billigt og effektivt.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy