Gå til indhold
Verdens største nulevende træ hedder General Sherman og står i Sequoia nationalparken i Californien. Foto: Wikimedia Commons
Verdens største nulevende træ hedder General Sherman og står i Sequoia nationalparken i Californien. Foto: Wikimedia Commons

Nyhed -

Mød verdens vildeste træer

Træer af alle arter, størrelser og aldre er fascinerende, men nogle arter og eksemplarer har gjort sig særligt bemærkede i tidens løb. Vi har samlet nogle af de vildeste trærekorder her.

Af Anne Liv Eberlein, redaktør i Verdens Skove


Det ældste

Hvilket træ der er verdens ældste, er lidt et definitionsspørgsmål. Det ældste individuelle træ (og levende væsen), vi kender, er en børstekoglefyr af arten Pinus langeava, der vokser i White Mountains i Californien. Dette fyrretræ er 5066 år gammelt og begyndte altså at spire ikke længe efter det første skriftsprog blev opfundet i Sumer og vi byggede jættestuer her i Danmark. Der findes dog også såkaldte klontræer – organismer, der jævnligt skyder genetisk identiske nye stammer op fra rodsystemet. Sådanne træsystemer kan nå helt utrolige aldre – det ældste vi kender til, et netværk af bævreasp i Utah, vurderes til at være svimlende 80.000 år gammelt.

Foto: Wikimedia Commons


Det største

Verdens største nulevende træ hedder General Sherman og er et gigantisk sequoia-træ, der vokser i Sequoia nationalparken i Californien. General Sherman er ikke verdens højeste træ, men ser man på den samlede masse af træ, er det det mest massive træ, vi kender til. General Sherman er 83 meter højt og stammen har en omkreds på 31 meter ved træets fod.

Foto: Wikimedia Commons


Det farligste

Dette træ skal ikke krammes: Manchineel-træet, også kendt som "dødsæblet", vokser ved de caribiske kyster og har været berygtet siden spanierne kom til Amerika i det 16. århundrede. Træet udskiller nemlig en giftig og stærkt ætsende saft. Når denne saft kommer i kontakt med menneskelig hud kan man ”blot” regne med en heftig omgang vabler, men er man så uheldig at få den i øjnene, risikerer man at få ødelagt sit syn. At spise frugten kan ikke anbefales.

Foto: Wikimedia Commons


Det koldeste

Det mest kuldetolerante – og nordligste - træ i verden er Larix gmelinii, også kaldet dahurisk lærk, der blandt andet er hjemmehørende i det østlige Sibirien. Her i den iskolde taiga dækker Larix gmelinii det tynde jordlag på den dybe permafrost i enorme skovområder. Dette bemærkelsesværdige træ kan tåle temperaturer helt ned til -70 C. Nåletræer er generelt meget mere kulderesistente end løvtræer.

Foto: Wikimedia Commons


Det vådeste

Man skulle tro, at de tropiske mangrovetræer, der står i saltvand dele af året, ville løbe med titlen som verdens ”vådeste” træ. Men faktisk kan vores hjemlige rødel klare endnu vådere ”fødder”, da den kan stå med rødderne i vand hele året rundt. Rødel vokser i sumpområder i Europa, Sibirien, Kaukasus og Lilleasien og kan leve meget længe, fordi træet skyder nye skud og stammer fra rødderne. Dette kan rødelen fortsætte med så længe leveforholdende er gode nok.

Foto: Jim Champion


Det hårdeste

Mange træarter kan udvikle ekstremt hårdt ved, men intet er helt så hårdt som det australske jerntræ llocasuarina luehmannii. Med en såkaldt Janka-hårdhed på 2530 kgf kan selv hærdede stålsøm fremstillet til brug i mursten ikke udrette meget. Janka-metoden måler, hvor stor kraft der skal til for at presse en lille stålkugle ned i en bestemt dybde i træet. Til sammenligning har almindeligt nordisk eg en hårdhed på 690 kgf.


Foto: Wikimedia Commons

Emner

Tags


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama, Bolivia, Etiopien og Uganda forsvarer vi de tropiske skove.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som Regnskovsgruppen i 1982 og blev stiftet som Foreningen Regnskovsgruppen Nepenthes i 1983. 

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig 2625 8208
Nikolai Lang

Nikolai Lang

Pressekontakt Kommunikationschef 26846744

Relaterede nyheder