Skip to main content

Ny rapport: Natur beskytter bedre mod oversvømmelser end mure

Nyhed   •   Feb 19, 2016 10:26 CET

Mangroveskove og koralrev er et bedre og billigere værn mod oversvømmelser end mure og infrastruktur, viser en ny rapport fra Verdensbanken. Det er vigtig viden i kampen for at modvirke klimaforandringernes konsekvenser.

At koralrev og mangroveskove ved kyster mindsker risikoen for oversvømmelse og erosion, har man vidst et godt stykke tid. Men ingen har indtil nu lavet en konkret beregning af, hvad denne effekt egentlig betyder rent økonomisk.

Det har en gruppe forskere nu lavet om på. Under ledelse af marineforsker Michael Beck fra The Nature Conservancy og Glenn-Marie Lange, teknisk rådgiver for Verdensbankens WAVES-initiativ, har en række forskere fra University of California udgivet en ny rapport om emnet. Her konkluderer de, at mangrover og koralrev ikke bare er værdifulde for biodiversiteten, men at de også har en stor social og økonomisk værdi i kraft af den beskyttelse, de giver mod blandt andet oversvømmelser.

Konkret har forskerne brugt en beregningsmodel, der også bruges af ingeniører og i forsikringsbranchen, den såkaldte Expected Damage Function model. Her sammenlignede de den forventede skade, som ville ske ved oversvømmelser med intakte mangrovebevoksninger og koralrev ved kysterne, med den forventede skade, der ville ske, hvis mangroverne og revene var ødelagte. Forskellen i de økonomiske og sociale omkostninger ved disse to scenarier kan så bruges som et konkret bud på de værdier, som går ud over de rent naturmæssige gevinster ved at bevare disse naturområder intakte.

“Dette nye arbejde på værdien af oversvømmelsesreduktion er en af de første, grundige vurderinger af regulerings-services, som kan gennemføres på både national og global skala,” skriver Verdensbanken i en pressemeddelelse.

Verden over er millioner af mennesker bosat nær kyster og derfor i særlig risiko for at blive ramt af oversvømmelser og ekstremt vejr – to ting, som vi kommer til at se mere af i fremtiden på grund af klimaforandringerne. Også de økonomiske omkostninger ved oversvømmelses- og stormskader er allerede steget dramatisk i de seneste år og forventes at blive ved med at gøre det.

Ved at sætte en konkret pris på den beskyttelse, som mangroveskove og koralrev kan give, håber forskerne bag rapporten, at de kan give beslutningstagere både en bedre grund og et bedre redskab til at prioritere bevarelsen af disse vigtige naturområder som en afgørende del af deres planer for katastrofeforebyggelse og kystforsvar.

Dette vil kræve en betydelig indsats. Nyere estimater skyder på, at vi mellem 1980 og 2015 har mistet omkring 19% af verdens mangroveskove, og 75% af alle koralrev er i dag truede.

Der lader dog allerede til at være et voksende momentum for bevarelsen af naturlige habitater som en måde at mindske risikoen for oversvømmelser og erosion.

Rapporten fremhæver over 20 case-studier, hvor mangrovers og koralrevs vigtige rolle i kystbeskyttelsen blev afspejlet i større politiske beslutninger.

For eksempel i Fillippinerne, hvor regeringen i kølvandet på den ødelæggende tyfon Haiyan i 2013 afsatte 8 millioner USD til et program, der skal genoprette mangrovebevoksninger og andre kystnære skove langs de hårdest ramte kyststrækninger.

”Det, vi håber, er at vi ved at vise, hvor vigtige mangrover og rev er som det første kystforsvar – foruden deres egen, intrinsiske værdi –, virkelig kan inspirere til handling. Ikke bare fra naturforkæmpere, men også fra katastroferisiko-managere, udviklingsplanlæggere, og finans- og udviklingsministre,” siger ledende forsker Michael Beck om undersøgelsen.

Se hele undersøgelsen her. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy