Skip to main content

Polens regering vil fælde Europas ældste urskov

Nyhed   •   Maj 26, 2016 11:00 CEST

Europæisk bison i Białowieża-skoven. Foto: Rune Engelbreth Larsen

Miljøorganisationer har indsendt en klage til EU-kommissionen for at få stoppet Polens planer om at fælde 180.000 kubikmeter skov fra Europas ældste urskov, Białowieża-skoven. Polens planer om fældning er dybt foruroligende, mener Nikolaj Lang fra Verdens Skove.

Skrevet af: Sanne Lundqvist

Syv miljøorganisationer, heriblandt de polske afdelinger af Greenpeace og WWF er gået sammen og har indsendt en klage til EU-kommissionen for at få stoppet den polske regerings planer om at fælde i Białowieża-skoven, da de mener at det strider mod direktivets regler.

Białowieża-skoven ligger på grænsen mellem Polen og Hviderusland og er den ældste skov i Europa. Den spænder over 150.000 hektar og er hjem for 20.000 dyrearter, heriblandt kontinentets største pattedyr, den europæiske bison og derudover Europas højestragende træer. UNESCO erklærede skoven verdensarv i 1979 og den polske del er beskyttet som et Natura 2000-område.

Natura 2000 er et netværk af beskyttende naturområder i EU, som skal sikre at vilde dyre- og plantearter, der er karakteriserende for Europa, bliver beskyttet og bevaret. Planerne for disse områder fra 2016-21 har bl.a. fokus på sikring af naturpleje og sammenhæng i naturen, hvilket miljøorganisationerne bruger som argument imod Polens beslutning.

Det er dybt foruroligende at den polske regering vælger at fælde Europas sidste urskov, der først og fremmest rummer så meget liv og historie. Det er i sig selv et stort tab. Desuden går det det stik imod de de retningslinjer, der er lagt i Natura 2000-programmet”, siger Nikolaj Lang, kommunikationschef for Verdens Skove.

Når billerne angriber må skoven væk

Begrundelsen for skovhugsten skyldes ifølge Polens miljøminister Jan Szyszko et barkbille angreb i skovens rødgran. Dog vil halvdelen af hugsten bestå af andre træsorter end dem der er blevet ramt af barkbiller, skriver The Guardian.

Aktivister ser problemer i regeringens argument for projektet, eftersom billens præsens ikke udgør nogen trussel for skovens økosystem. ”Ministeren forstår ikke at dette insekt er en hyppig og naturlig besøgende, den har altid eksisteret og skoven har klaret det selv”, fortæller Katarzyna Jagiello, talsmand for Greenpeace Polen.

Med lovning på at beskytte skoven, har Greenpeace beskyldt Szyszko for at ignorere folkets og eksperternes stemme, Europa Kommissionen og UNESCO.

Szyszko har udtalt at hugsten ikke vil gå udover de steder, som er beskyttet af UNESCO. Greenpeace beskylder miljøministeren for at ignorere både folkets og eksperternes stemme, EU-kommissionen og UNESCO.

Miljøaktivister advarer at træfældning vil ødelægge økosystemer, der har stået urørt i mere en 10.000 år.

En økse er bedst til skovforvaltning

Polens regering er blevet rådet imod deres planer for skovhugst. Dog er de 32 medlemmer af nævnet for naturbevaring, der var imod skovhugsten, blevet fyret og på grund af “ineffektivitet”.

Vi blev fyret fordi regeringen havde brug for forskere, som ville godkende den forøgede hugst og overbevise befolkningen om at denne sindssyge ide er okay”, fortæller Przemysław Chylarecki, en af de fyrede eksperter.

Det nye råds medlemmer består af skovarbejdere eller tidligere kolleger til miljøministeren, tilføjer han. Formanden for det nye skovråd er Prof. Janusz Sowa, der i februar udtalte at “der er kun en metode for at forvalte skov og det er med en økse”.

Det er kun 17 procent af den polske del af Białowieża-skoven der er nationalpark, hvilket er i stor kontrast til Hviderusland, hvor hele skoven er en nationalpark. 

Kampen for at beskytte Białowieża og gøre den til en nationalpark er vores Alamo. Dette sted skulle være vores Serengeti eller Great Barrier Reef. Hvad der sker med skoven vil definere den fremtidige naturbevaring i dette land”, udtaler Jagiełło til The Guardian og refererer til Texas’ løsrivelsesskrig og verdens største naturskatte.

Hugsten af Białowieża er forventet at indtjene omkring 700 mio złotys (ca. 1.2 mia dkk).

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.