Skip to main content

Verdens Skove og 12 andre grønne organisationer ønsker paradigmeskift i Naturstyrelsen

Nyhed   •   Jun 24, 2019 11:34 CEST

Verdens Skove ønsker, at Naturstyrelsens fokus skal væk fra produktion og hen imod forvaltning af så vild og urørt natur som muligt. Foto: Nikolai Lang

Naturstyrelsen skal fokusere på at forbedre biodiversiteten og ikke tjene penge på at forvalte dansk natur. Verdens Skove har sammen 12 andre grønne organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg indsendt et fælles notat til styrelsen. Notatet indeholder konkrete anbefalinger til en helt ny retning, skriver Altinget.

Af Linea Breinholt Schou

Verdens Skove ønsker, at Naturstyrelsens skal have øje for dansk natur og biodiversitet – og ikke fokus på landbrugs- og skovdrift. Derfor er Verdens Skove gået sammen med 12 andre grønne organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg om at sende et fælles notat til Naturstyrelsen. Notatet indeholder en række konkrete anbefalinger til dette paradigmeskift:

"Naturstyrelsen har drift på vores naturarealer, som er direkte skadeligt for vores natur og biodiversitet. Den forvalter områderne, efter at naturen skal udnyttes, frem for at naturen skal beskyttes,” siger Stine Tuxen, biolog hos Verdens Skove, til Altinget.

Naturstyrelsens forvaltning af den danske natur har længe været under kritik. Jakob Ellemann-Jensen, daværende fødevare- og miljøminister, igangsatte i marts et servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning på statens arealer. Notatet fra Det Grønne Kontaktudvalg, der også tæller organisationer som WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening, skal ses som et indspil til dette tjek.

"Det er ret historisk, at så mange naturorganisationer er blevet enige om nogle ret detaljerede og ambitiøse retningslinjer for en fremtidig forvaltning, som flugter 100 procent med forskernes anbefalinger," udtaler Rune Engelbreth Larsen, medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, til Altinget.

Notatets anbefalinger går blandt andet på, at der skal indføres stop for fældning af træer i statens skove og at Naturstyrelsens landbrugsarealer på sigt skal omlægges til natur. Derudover anbefaler organisationerne at etablere større, sammenhængende naturområder, hvor naturen kan slippes løs,og at bistader skal forbydes på statens åbne områder.

I dag finansierer Naturstyrelsen sine naturforvaltningstiltag ved at udleje statens arealer til landbrug og ved salg af træflis og tømmer. Men det tager fokus væk fra biodiversitet og natur, og modellen må derfor lægges om:

"Det kræver en fuldstændig omorganisering af deres økonomi. Vi kan ikke både bevare natur og tjene penge på naturressourcerne," udtaler Stine Tuxen til Altinget.

Thor Hjarsen, der er seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden, bakker op:

"Der er for meget fokus på produktion, selv på de arealer, der er afsat til natur. Langt ind på naturarealerne tages der mere hensyn til produktion af kød og tømmer og indtægter fra tilskud end til naturen,” siger han til Altinget.

Det Grønne Kontaktudvalg ønsker i stedet at Naturstyrelsens indtægter afkobles deres budget til naturpleje og forvaltning af deres arealer. Finansieringen skal findes andetsteds, så Naturstyrelsen ikke tjener penge på at forvalte dansk natur:

"Det må være op til Naturstyrelsen, og endnu bedre uafhængige eksterne eksperter, at lave denne økonomiske analyse, hvis man vil nå biodiversitetsmålsætningerne på statens arealer. Kan vi måske skabe mere natur for de samme penge? Det kan jeg kun forestille mig, at politikerne vil være interesserede i," tilføjer Thor Hjarsen.

Den nye retning for Naturstyrelsen vil samtidig kræve et skift i styrelsens personalesammensætning. Det Grønne Kontaktudvalg anbefaler flere biologer i Naturstyrelsen.

"De fagligheder, de har ansat, ved, hvordan man driver en skov. De ved ikke, hvordan man styrker biodiversiteten. De mangler kompetencen til at træffe de rigtige beslutninger i naturforvaltningen," siger Stine Tuxen til Altinget.

Naturstyrelsen har endnu ikke kommenteret på notatet fra Det Grønne Kontaktudvalg.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.