Skip to main content

COP23: Verdens Skove kæmper fortsat for at sikre skoven og de oprindelige folks rettigheder

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2017 15:47 CET

Chiquitano familie i Bolivia. De oprindelige folk er vigtige alliancepartnere i klimakampen fordi det er dem der kan bevare skovene.

Ved årets klimatopmøde arbejder Verdens Skove konkret på at påvirke beslutninger omkring landenes CO2-reduceringstiltag og handel med CO2-kvoter for at beskytte skove og oprindelige folks rettigheder.

Af Anni Hjortegaard Jensen

To emner der vedrører skov og oprindelige folk diskuteres lige nu: Fastsættelsen af markedsreglerne i Parisaftalens artikel 6 og reglerne for afrapportering af landenes nationalt bestemte bidrag for CO2-reduktion.

Handel med skovkvoter kan betyde manglende investering i bæredygtig teknologi

Markedsmekanismen i Parisaftalens artikel 6 tillader handel med CO2-kvoter. Lige nu diskuterer landenes repræsentanter reglerne for, hvem der må handle med hvem og med hvad.

“Verdens Skove er skeptiske overfor handel med skovkvoter, fordi det ikke fremmer research af ny teknologi. Bliver det muligt at handle med skovkvoter kan det dæmpe landenes motivation til at investere i bæredygtig teknologi, fordi de i stedet vil kunne købe sig til CO2-reduktioner,” udtaler Jakob Kronik, international chef for Verdens Skove, og fortsætter: “Hvis handel med landsektoren bliver en realitet, er det enormt vigtigt, at vi får nogle stærke sikkerhedsværn på plads, der beskytter både de oprindelige folk og biodiversitet.”

Nogle skovrige lande presser på for at gøre det muligt at handle med skovkvoter, da de kan tjene på det. Flyindustrien er nemlig meget interesseret i at købe store mængder CO2-kvoter. Verdens Skove er kraftigt imod dette, bl.a. fordi handel med skovkvoter vil have direkte indflydelse på muligheden for at nå Parisaftalens mål om at forhindre, at den globale temperatur stiger mere end 1,5 °C i forhold til førindustrielt niveau. Verdens Skove presser derfor på for at få indført nogle sikkerhedsværn, så landenes ambitionsniveau forbliver højt. Vi arbejder også på at sikre udfasningen af fossile brændstoffer og at alle sektorer aktivt bidrager til at møde 1,5 °C -målet.

Ja tak til gennemsigtighed i afrapportering af CO2-reduceringstiltag

Et andet område Verdens Skove aktivt arbejder på at påvirke er reglerne for rapportering af landenes nationalt bestemte bidrag. Bidragene er landenes CO2-reduceringstiltag og reglerne for afrapportering skal være på plads til næste års klimatopmøde, COP24.

De nationalt bestemte bidrag er kernen i Parisaftalen og lige nu diskuterer landenes repræsentanter hvad og hvor meget, de skal rapportere.

Skoven spiller en vigtig rolle i disse diskussioner, da skovrydning udgør ca. 12 % af de menneskeskabte, globale CO2-udledninger. Mere end 100 lande ønsker at inddrage skove i deres nationalt bestemte bidrag og skovene vil stå for op til 25% af landenes CO2-reduktioner.

Jakob Kronik forklarer: “For at fremme gennemsigtigheden i rapporteringerne arbejder Verdens Skove på, at der kommer en klar inddeling i rapporteringssektorer, såsom skovsektor, landsektor osv. Udover gennemsigtighed vil en inddeling også være med til at beskytte biodiversiteten i skovene og de oprindelige folks rettigheder.”

Oprindelige folk spiller en vigtig rolle i at bremse klimaforandringerne

De oprindelige folks rolle i at bremse klimaforandringerne bliver anerkendt på klimatopmødet, rapporteres der i FNs blog fra klimatopmødet.

Studier viser, at skovområder, der forvaltes af oprindelige folk, er udsat for mindre skovhugst end andre områder. Skovhugst leder til øget CO2 i atmosfæren og også til et tab af vand, da skove fungerer som svampe, der holder på vandet. Oprindelige folk har fokus på dette i deres forvaltning af skoven og forsøger at øge den vandmængde, skoven holder på, gennem såning af specifikke planter. De har også stort fokus på, at de planter, der plantes er hjemmehørende i Syd- og Mellemamerika og derfor bidrager mere effektivt til genskabelsen af jordens næringsværdi.

Dog er de oprindelige folks landområder under pres, skriver den amerikanske hjemmeside mongabay.com. Samtidig mangler de oprindelige folk beskyttelse. I kampen for at passe på deres skovområder bliver deres rettigheder krænket, deres samfund udsat for vold og deres ledere myrdet, fortæller Mongabay.

Verdens Skove kæmper derfor for, at de oprindelige folks rettigheder bliver sikret og beskyttet.

Forhandlingerne er fortsat i gang og udfaldet er derfor endnu usikkert. Verdens Skove fortsætter med aktivt at presse på for at få vores synspunkter igennem, indtil klimatopmødet slutter på fredag d. 17. november.

Kilder:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/11/indigenous-peoples-knowledge-wisdom-valuable-to-climate-adaptation-peruvian-activists-say/

https://news.mongabay.com/2017/11/indigenous-forests-could-be-a-key-to-averting-climate-catastrophe/

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy