Skip to main content

Danmark bør tage sine grønne forpligtigelser seriøst

Pressemeddelelse   •   Okt 24, 2016 15:14 CEST

Tropiske regnskove er vigtige for klimaet, men de ryddes i stort omfang. Foto: Jonas Schmidt Hansen

Med klimaaftalen fra Paris og med FN´s 17 verdensmål, der ikke mindst omfatter skove, klima og oprindelige folk, burde det være klart, hvad Danmark burde prioritere. Meget tyder dog på, at Danmark slet ikke har grønne ambitioner.

Torsdag d. 27. oktober afholder Verdens Skove og IWGIA klimakonference, hvor der gennem oplæg og politisk debat bliver sat fokus på klima, skovbevarelse og oprindelige folks rettigheder. Udfordringerne ved at leve op til FN´s 17 verdensmål og klimaaftalen fra Paris ligger i, at får de enkelte lande til at leve op til deres forpligtigelser og løfter. Paneldebatten på klimakonferencen består blandt andet af Christian Poll (Å), Mette Gjerskov (S), Erling Bonnesen (V) og Aaja Chemnitz Larsen (I), der vil diskutere, hvad Danmark kan og bør gøre.

Budskabet fra Verdens Skove er, at flere af de miljømæssige og klimarelaterede problemer, vi står overfor, hænger sammen. Man kan gøre noget for både klimaet, biodiversiteten og oprindelige folk ved at bevare de artsrige skove, ikke mindst de tropiske regnskove, som med deres enorme biomasse holder på store mængder kulstof. Samlet set står rydning af skov for 1/8 af udledningen af de globale drivhusgasser, hvilket svarer til udledningen fra EU eller al verdens transport.

Dog tyder meget på, at to af de tunge partier ikke har de store planer om at gøre noget på området. Det fortæller Hlif Ivy Linnetved, talskvinde for klima og skov, Verdens Skove.

”Hverken Socialdemokratiet eller Venstre har nævneværdigt fokus på klimaaftalen i deres 2025 planer. ”Helhedsplan – for et stærkere Danmark” fra Venstre nævner ikke klimaet med et ord. I ”Stol på Danmark”-planen fra Socialdemokratiet er ”erhvervsklimaet” det eneste klima, der nævnes. Derimod har begge partier stort set kun fokus på vækst, og det er ikke klart, hvordan den grønne omstilling fremover skal finansieres” siger hun.

Med aftalen fra Paris og med New York og Amsterdam erklæringerne blev der ellers afgivet en række løfter om at sænke udledningen af drivhusgasser og standse afskovning. Derfor burde det være klart, hvad Danmark kan og bør gøre. I stedet går det den anden vej, fortæller Hlif Ivy Linnetved.

”Danmark har desværre neddroslet fokus på skovene. Det har vi jo tydeligt set de senere år, blandt andet med udfasningen af landeprogrammet i Bolivia. Det er ellers på trods af, at bevarelse af skovene i klimasammenhæng udgør nogle lavthængende frugter. Bevarelse af de tropiske regnskove er med til at hjælpe både klimaet, biodiversiteten og oprindelige folk, der lever i og af skovene,” siger hun.

Verdens Skove arbejder med bevarelse af verdens artsrige skove og var med til at få gjort skovbevarelse til en vigtig del af klimaaftalen i Paris.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy