Skip to main content

Efter COP22 og amerikansk valg: Stadig opbakning til klimaaftalen fra Paris

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2016 14:25 CET

Skovbevarelse er en vigtig del af klimaaftalen

FN´s klimakonference, COP22 er slut efter to ugers forhandlinger i Marrakesh, Marokko. COP22 var det første møde efter Parisaftalen fra sidste år trådte i kraft den 4. november. På mødet tog verdens lande konstruktivt fat i opfølgningen på Parisaftalen, og sendte dermed et vigtigt signal om, at de stadig står ved aftalen - på trods af udsigten til en ny amerikansk præsident, der har truet med at trække USA ud af klimaaftalen.

”Verdens lande har sendt et signal om, at man arbejder på at løse klimaproblemerne, uanset hvem der er ved magten i det Hvide Hus. Det er selvfølgelig nødvendigt, hvis vi skal undgå, at Jorden overophedes yderligere på grund af menneskelig karbonudledning. De næste par år er afgørende for, at vi kan nå de mål, der blev sat i Paris,” udtaler Jakob Kronik, international chef i Verdens Skove.

Skovbevarelse er vigtigt, men må ikke erstatte andre tiltag

Skovbevarelse er en vigtig del af Parisaftalen. Ved at stoppe skovrydning og øge kulstoflagring i skove og landområder, opnås der en omkostningseffektiv klimaindsats. Indsatser på skov er dog forbundet med måleusikkerhed og er kun permanente, så længe skoven står.

”Det er vigtigt, at den reduktion i CO2-udslippet, der sker igennem skovbevarelse, ikke kan handles som eksempelvis CO2-kvoter, så de giver ret til fortsatte udledninger fra brug af fossile brændsler," siger Jakob Kronik.

"Vi er nødt til både at reducere vores samlede udledninger og gøre en indsats for at holde skovene stående og økosystemer intakte, ikke kun for Parisaftalen men også for at kunne leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Der findes 300 millioner oprindelige folk på globalt plan og langt de fleste af dem lever i harmoni med skovene. At styrke deres rettigheder er den bedste måde bevare skoven på," forklarer Jakob Kronik.

Danmark og EU bør vågne op

Danmark spillede ikke nogen særligt synlig rolle på årets klimamøde. Den danske minister tog hjem efter kun halvanden dag på konferencen for at følge de danske PSO-forhandlinger, og hans tale på konferencen var uden strategisk indhold, mener Jakob Kronik.

”Danmark bør spille en langt mere aktiv og fremsynet rolle på klimaområdet, og bør samtidigt gøre sit til, at de øvrige EU lande opper sig på området. For lige nu er der desværre meget der tyder på, at vi ikke kan regne med USA på klimaområdet. Da EU både har en vis politisk tyngde og samtidigt er blandt de største udledere, bør unionen påtage sig en førende rolle,” opfordrer Jakob Kronik.

Mere fokus på oprindelige folk

Der var over 200 oprindelige folk til stede på klimatopmødet, og mange af dem bliver direkte berørt af klimaforandringerne. Samtidigt bor flere af de oprindelige folk, Verdens Skove arbejder med, i de tropiske skove, der er med til at stabilisere klimaet.

Derfor er det vigtigt, at deres rettigheder til deres territorier sikres, da disse folk ofte er de bedste til at forvalte deres områder bæredygtigt. Det er de ikke mindst, da de ofte tænker i generationer frem for en hurtig profit.

”Klimaplanerne skal inddrage de oprindelige folk, både så man overholder deres rettigheder, og fordi de er med til at løse problemerne gennem deres tilgang til naturen. Derfor bør Danmark og FN sørge for, at man ikke overtræder deres rettigheder og glemmer dem,” siger Jakob Kronik.

På COP22 blev det besluttet, at regelsættet for Parisaftalen skal være forhandlet færdigt i 2018.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.