Skip to main content

​Motorsavsmassakre i nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”

Pressemeddelelse   •   Jan 26, 2017 15:46 CET

Esrum sø i Kongernes Nordsjælland: Taget en smuk sommerdag i fred fra Naturestyrelsens flismaskiner.

Naturstyrelsen har helt absurd travlt med at svinge motorsaven i den fremtidige nationalpark Kongernes Nordsjælland. Verdens Skove protesterer og kritiserer Naturstyrelsens fortsatte forkærlighed for at producere flis og brænde. Vi opfordrer istedet til at få et klart fokus på natur og biodiversitet. Især i en kommende nationalpark. 

Af Stine Nüchel Tuxen, Biolog, Verdens Skove

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 26/1 2017..

Naturstyrelsen har helt absurd travlt med at svinge motorsaven i den fremtidige nationalpark Kongernes Nordsjælland. Alene i den nordlige del af nationalparken skal der fældes 33.000 rummeter gamle løvtræer med motorsaven, hvortil kommer håndfældning af nåletræ, samt yderligere maskinfældning af såvel nåle som løvtræ. Det er tre gange mere håndfældet løvtræ end der var planlagt fældet i 2016. Lige nu sker fældningerne i Store Dyrehave i den kommende nationalpark, er styrelsen nu ved at fælde alt det løvtræ, der var planlagt fældet i 2016!

Det er derfor et godt spørgsmål, hvor mange store gamle træer der vil være tilbage, når området engang bliver til en - for den danske natur - hårdt tiltrængt nationalpark. Den danske natur har virkelig brug for gamle træer og dødt ved, for at stoppe tilbagegangen af biodiversitet som Danmark har forpligtiget sig til. Dansk natur ligger helt i bunden i Europa når det gælder dødt ved i skovene, og det skaber store problemer for at opretholde biodiversiteten i dansk natur.

Det forlyder, at Naturstyrelsen begrunder skovningerne med, at styrelsen vil give et mere lysåbent udgangspunkt for kommende urørt skov med græssende dyr i nationalparken. Det er en ide Verdens Skove støtter fuldt. Det undrer imidlertid Verden Skove, at man så primært fælder ældre træer istedet for yngre træer, og at det tilsyneladende sker i en grad, der vil gøre skovene overordentligt fattige på de gamle og døende træer, som er hovednøglen til en artsrig urørt skov.

Verdens Skove har forståelse for, at staten udtager værdifulde tømmertræer, hvis det giver mening i forhold til at lysne en højstammet bøgeskov forud for at udlægge den til urørt skov. Men det er grotesk at begynde at hugge og udnytte gamle træer til brænde og flis. Så skal træerne i stedet enten blive stående eller væltes så veddet bliver liggende og bidrager til biodiversiteten.

Verdens Skove kræver derfor et øjeblikkeligt stop for fældningerne i den kommende nationalpark. De bør først genstartes når der en lagt en plan for skovninger udarbejdet af biodiversitetseksperter, og udpegningen af træer til fældning er foretaget på baggrund af klare mål for udviklingen af natur og biodiversitet. Denne sag illustrerer at produktion frem for biodiversitet fortsat er det fremherskende mantra i Naturstyrelsen, der har sit historiske udgangspunkt i tømmerproduktion. Verdens Skove insisterer på, at Naturstyrelsens fortsatte forkærlighed for at producere træprodukter, flis og brænde udskiftes med fokus på natur og biodiversitet – i særdeleshed i en kommende nationalpark. 

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (1)

    Det ses alle steder. Lige nu fældes der mere aggressivt end nogensinde før omkring Sorø. Det er de store bøgetræer over 120 år og opefter som fjernes. Det er måske nok ikke statsskove, men frustrationen og vreden over dette systematiske idioti er den samme. Man kan snart ikke gå en tur i de skove unden at komme ud med en minidepression. Den kortsigtede blåsorte dagsorden slår til overalt og de er sat turbo på naturafviklingen generelt.

    - Frank Wille - 2017-01-30 10:48 CET

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy