Skip to main content

Regeringen og DF’s grænsehegn mod vildsvin er ren symbolpolitik

Pressemeddelelse   •   Apr 12, 2018 14:41 CEST

Vildsvinet er en hjemmehørende art i Danmark, som er god for den danske natur. Der er 20 % mere vegetation i skovbunden i en skov med vildsvin. Det er godt for andre dyr og er med til at øge biodiversiteten i skovene.

Regeringen og DF vil sætte et grænsehegn op for at holde vildsvin ude af Danmark – hegnet begrundes med en frygt for afrikansk svinepest, der kan true Danmarks eksport. Men hegnet er ubrugeligt til at holde vildsvin ude af Danmark, vildsvinene i Tyskland er ikke smittet, og risikoen for smitte til danske produktionsgrise er ubetydelig.

Af Toke Laursen, kommunikationsmedarbejder

Verdens Skove kører aktuelt en kampagne, som blev skudt i gang tirsdag d. 10. april 2018. Kampagnen skal byde vildsvinet velkommen hjem til Danmark. Samtidig skal den rette opmærksomhed mod et grænsehegn, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte op ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude af Danmark.

Nødvendigheden af grænsehegnet vil koste cirka 80.000.000 kr. og begrundes med frygten for afrikansk svinepest, der kan true dansk eksport af produktionsgrise. Verdens Skove mener, at grænsehegnet ikke er den rette løsning på problemet med en mulig spredning af afrikansk svinepest i de danske bestande af produktionsgrise.

Som del af kampagnen samler Verdens Skove underskrifter ind til et brev stilet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Underskriftindsamlingen skal presse ministeren til at revurdere grænsehegnet og finde en bedre løsning på problemet med en mulig spredning af afrikansk svinepest i danske bestande af produktionsgrise.

En hypotetisk risiko

Det er en ren hypotetisk risiko, at vildsvin kan bære afrikansk svinepest med sig til danske produktionsgrise.

I 2005 fik Fødevarestyrelsen lavet en rapport over, hvor stor en risiko vildsvin udgør for den danske svineproduktion. Rapporten konkluderede, at så længe der ikke er svinepest i vildsvinebestandene nord for Kielerkanalen i Tyskland, er risikoen for smitte til Danmark med rapportens egne ord ”ubetydelig”.

Hvis bestandene nord for Kielerkanalen bliver smittet med svinepest, vil risikoen være øget, men stadig meget lille, da svinepest smitter ved fysisk kontakt mellem svinene eller fysisk kontakt med urin, afføring eller næseflåd fra et sygt dyr. De danske svinestalde og dobbelt-hegnet omkring fritgående svin, gør en fysisk kontakt mellem produktionsgrise og vildsvin nærmest umulig. Smitterisikoen fra vildsvin er derfor meget lille.

I begyndelsen af 2018 var der ikke afrikansk svinepest i vildsvinebestanden i Tyskland.

Den største og mest reelle smitterisiko er derimod de mange svinetransporter på tværs af Europa. Verdens Skove mener derfor, at der bør fokuseres på svinetransporterne fremfor vildsvinene.

Et ineffektivt hegn til 80.000.000 kr.

Grænsehegnet er ikke effektivt til at holde vildsvinene ude af Danmark, hvilket miljø- og fødevareministeren selv har erkendt på et borgermøde i Tønder. Vildsvinene krydser nemlig ikke grænsen ad landvejen, men svømmer i stedet over Flensborg Fjord.

Ikke et problem for vildsvin, men mange andre dyr

Grænsehegnet vil ikke holde vildsvin ude af Danmark. Derimod vil det effektivt hindre andre dyrs frie bevægelighed. Blandt andet hjortevildt, ulv, los og afhængig af hegnets maskestørrelse også odder, ræv, grævling, hare med flere.

Hegnet vil dermed afskære de danske bestande fra bestandene i Tyskland og det øvrige Europa, hvilket på længere sigt vil svække de danske bestandes genetiske variation ved at hindre genetisk spredning og udveksling med bestande syd for grænsen. I sidste ende kan det føre til svækkelse og indavl i de danske bestande.

Vildsvinet hører hjemme i Danmark

Vildsvinet er en hjemmehørende art i Danmark, der allerede findes i et vist antal på trods af, at arten blev udryddet i begyndelsen af 1800-tallet. Samtidig er vildsvinet godt for den danske natur og biodiversiteten.

En undersøgelse viser, at der er 20% mere vegetation i skovbunden i en skov med vildsvin, end en skov uden vildsvin. Den øgede mængde vegetation giver føde og skjulesteder for mange andre arter, for eksempel smågnavere og insekter, som igen giver føde til dyr, der lever af gnavere og insekter. Vildsvinet får dermed skabt levesteder for mange andre dyr og planter og er på den måde med til at øge biodiversiteten i skovene.

Læs mere om vildsvinet og grænsehegnet.

Skriv under for vildsvinet.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy