Skip to main content

Tak for støtten under svære vilkår

Pressemeddelelse   •   Maj 04, 2016 11:21 CEST

Af Suzanne Ryding Rosenkilde, formand for Verdens Skove

Udviklingsbistanden under pres

I starten af 2015 red Verdens Skove på en bølge med stor medlemsfremgang og en glimrende vurdering fra Udenrigsministeriet – vores første som rammeorganisation – som lovede yderligere midler til vores internationale arbejde i 2016. I efteråret 2015 valgte den nye regering i stedet at skære markant ned på midlerne til udviklingsbistand under finansloven. Besparelserne ramte desværre også os. Den stabilitet og det langsigtede fokus, det betyder at være en rammeorganisation, blev sat under pres. Den korte tidsfrist på et par måneder for at gennemføre besparelserne bidrog heller ikke til vores troværdighed i forhold til vores samarbejdspartnere. Konkret betød besparelserne, at vores bevilling reduceres med 26 % i forhold til, hvad vi var stillet i udsigt. Det medførte, at vi har måttet tilpasse vores udviklingsarbejde og organisation, og at vi i endnu højere grad må søge alternativ finansiering til det vigtige arbejde for bæredygtig skovforvaltning og oprindelige folks rettigheder. At opsøge alternative finansieringskilder var i forvejen en målsætning i foreningsstrategi 2015-21, men arbejdet er blevet fremskyndet.Denne sårbarhed i forhold til, hvilken retning de politiske vinde blæser, kan ramme os på vores økonomiske ressourcer. Samtidigt understreger det vigtigheden af, at frivillige kræfter bidrager til, at vi kan nå vores målsætninger – for på det punkt kan regeringen ikke ramme os. Tværtimod kan vi hverve nye medlemmer og frivillige, der er utilfredse med den førte politik og vil bidrage til at skabe forandringer.

De positive udviklinger

2015 har også budt på gode ting. Vi har i 2015 fået yderligere 300 medlemmer, og vi har solgt væsentligt flere regnskovscertifikater end i de foregående år. Det viser, at der er mange, der gerne vil støtte os – og vi kan nå endnu længere.

Sidste år har vi fokuseret på at styrke rammerne for det frivillige arbejde, ved fx at afholde intromøder for nye frivillige og struktureret grupperne omkring foreningsstrategien. Klimagruppen har bl.a. haft succes ved klimaforhandlingerne i Paris, hvor konceptet ”hele økosystemer”anerkendes som havende særlig værdi, og oprindelige folk nævnes i aftaleteksten som centrale i forhold til at beskytte skovene. Det er emner, som bl.a. Verdens Skove har arbejdet aktivt for længe. Dagsordenen for dansk natur begynder også at rykke, nu hvor flere politiske partier overvejer, om der skal udlægges arealer til urørt skov. Det er en dagsorden, som Verdens Skove har fremmet igennem en årrække, og som primært er båret af frivillige kræfter. Vores internationale arbejde er, trods nedskæringerne, igen i 2015 blevet rost til skyerne af Udenrigsministeriet, og har gjort en forskel for skovene og de folk, der lever i og af dem i vores fire partner lande. Det giver blod på tanden for at kæmpe videre.

Tak fordi du var med til at bevare skovene i 2015. 

Læs hele årsberetningen her

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.